129 ani de la fondare
Contractare

Raporturile  juridice  dintre  operator şi  consumatorul serviciului public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare se reglementează de Legea nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, Regulamentul de organizare şi funcționare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 355/2019, Legea nr. 75/2015 cu privire la locuințe şi Legea nr. 913/2000 condominiul în fondul locativ.

Consumator - persoană fizică sau juridică care beneficiază, direct ori indirect, individual sau colectiv, de serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare, în condițiile legii.

În temeiul pct. 39 din Regulament, orice persoană fizică sau juridică, instalațiile interne de apă şi de canalizare ale căreia sunt branșate/racordate la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare și care a îndeplinit condițiile şi lucrările prevăzute în avizul de branșare/racordare, este îndrept să solicite operatorului încheierea contractului de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare