de la fondare
Despre noi
Valori
Responsabilitate si respect

A trecut mai bine de un secol, de când, ceea ce era începutul dezvoltării sistemului de alimentare cu apă și de canalizare a or. Chișinău, a devenit una dintre cele mai importante companii din Republica Moldova. Fiind principalul furnizor de apă și prestator de servicii de evacuare apelor uzate atât pentru capitală și pentru 35 de localități, întreprinderea noastră asigură cu servicii de calitate circa 97 de mii de consumatori.

Grija de clienți

Una din misiunile principale ale furnizorului de apă a fost dintotdeauna implementarea și certificarea managementului calității. Afirmăm cu certitudine, că apa din apeductul municipal poate fi utilizată în alimentație fără filtrare suplimentară, iar dovadă servesc testele zilnice efectuate în cadrul laboratoarelor întreprinderii.

Performanța

Pentru o companie prestatoare de servicii de o importanță vitală rămân a fi oamenii! De aceea am implementat un sistem de comunicare complex și eficient, Centrul Comercial și Asistență Clienți - o structură specializată în relații publice. Aici fiecare poate obține informații sau să vină cu diverse soluții. Grație comunicării cu clienții anticipam situațiile de criză.

Spirit de echipă

O importanță deosebită, în cadrul companiei noastre îi revine activității de producție, în special echipelor de intervenție, chemate să remedieze prompt toate avariile semnalate la rețele de apă și canalizare, ceea ce reprezintă motorul întregii companii. De aceea, comunicarea cu oamenii şi, în deosebi, legăturile directe Operator – Consumator sunt primordiale.