de la fondare

Conform pct.44 al HG 281 din 17.04.2024 anual, până la data de 1 octombrie, locatarii, asociațiile de proprietari în condominium și/sau gestionarii blocurilor locative au obligația de a prezenta unităților termoenergetice mecanismul de repartizare a consumului de energie termică.

 

Mecanismul individualizat blocului locativ aprobat de adunarea generală a asociaților sau acordul la 2/3 din proprietari/locatari a apartamentelor/unităților urmează a fi prezentat până la 01 octombrie 2024.

 

Mecanismul propus trebuie să cuprindă:

descrierea detaliată a etapelor care trebuie urmate pentru a realiza repartizarea costurilor;
prezentarea coeficienților utilizați și a formulelor matematice care stau la baza calculului;
modul de aplicare a coeficientului pentru contribuția la asigurarea balanței energetice a clădirii în perioada sezonului de încălzire;
suprafețele de calcul pentru fiecare apartament/încăpere din blocul locativ;
un exemplu detaliat care ilustrează modul de calcul, folosind date concrete și explicând fiecare pas al procesului.

 

Cererile de aplicare mecanismului de repartizare a consumului de energie termică pot fi depuse la oficiul S.A. „Apă Canal Chişinău”, str. Albişoara 38 sau on-line la adresa electronică a întreprinderii acc@acc.md

 

Solicităm să vă asigurați că toate aceste elemente sunt incluse în documentul prezentat pentru a facilita o înțelegere clară și completă a mecanismului propus.

 

Date cu privire la numărul de cereri depuse:

 
 
Total (57)
 
APC (20)
 
IMGF (37)