de la fondare

 

Tariful pentru gestionarea deșeurilor lichide (nămolurilor) se determină ca sumă a prețurilor pentru colectarea și evacuarea acestora, pe de o parte, și a tarifului pentru eliminarea deșeurilor, pe de altă parte

 

S.A. „Apă-Canal Chișinău” a obținut Autorizația de mediu P-0358/2022 din 09.12.2022 pentru gestionarea următoarelor tipuri de deșeuri:

Coduri HG 99/2018

Tipuri de deșeuri

Principalele caracteristici ale deșeurilor

02 02 01

Deșeuri rezultate din prepararea și prelucrarea cărnii, a peștelui și a altor alimente de origine animală: nămoluri de la spălare și curățare

conținut sporit de grăsimi

02 02 04

Deșeuri rezultate din prepararea și prelucrarea cărnii, a peștelui și a altor alimente de origine animală: nămoluri de la epurarea efluenților în incintă

conținut sporit de grăsimi

02 03 05

Deșeuri din prepararea și prelucrarea fructelor, legumelor, cerealelor, uleiurilor alimentare, a pudrei de cacao, a cafelei, a ceaiului și a tutunului; producția de conserve; producția de drojdii și extracte de drojdii, prepararea și fermentarea melaselor: nămoluri de la epurarea efluenților în incintă

conținut sporit de materii în suspensie și grăsimi

02 05 02

Deșeuri provenite din industria produselor lactate: nămoluri de la epurarea efluenților în incintă

conținut sporit de grăsimi

02 06 03

Deșeuri provenite din industria de panificație, patiserie și cofetărie: nămoluri de la epurarea efluenților în incintă

conținut sporit de materii în suspensie și grăsimi

19 08 02

Deșeuri de la deznisipatoarele instalațiilor de tratare a apelor uzate, nespecificate la pozițiile 19 01 – 19 07

conținut sporit de nisip și pietriș

20 03 04

Nămolul din fosele septice ale gospodăriilor (nămoluri fecale) și deșeuri similare, provenite din comerț, industrie și instituții

caracteristicile nămolului fecal

20 03 06

Deșeuri de la curățarea canalizării

conținut sporit de nisip și pietriș

Notă:

(1) conform autorizației de mediu, deșeurile din lista de mai sus sunt eliminate prin epurare la Stația de epurare a apelor uzate orășenești;

(2) Prețurile au fost aprobate de către Consiliul întreprinderii, proces-verbal nr. 8 din 14.09.2022.

 

Vezi documente pentru contractarea serviciului:

https://acc.md/contraction/4-contractare-serviciului-de-transportare-i-epurare-a-apelor-uzate-%28de-euri-lichide%29-

 

Prețurile pentru transportarea nămolurilor pentru care a fost obținută autorizația de mediu

Actualmente, ACC nu dispune de vidanje pentru a presta serviciul de evacuare a nămolurilor fecale din fosele septice ale gospodăriilor casnice. Pentru agenții economici, prețul serviciilor este calculat individual. Nu se  aplică prețuri de listă.

 

Tarifele pentru eliminarea deșeurilor nu includ colectarea și evacuarea cu vidanje a acestora. Tarifele pentru eliminare constituie:

Categoria de deșeuri

Tarif fără TVA, lei/m3

Tarif inclusiv TVA, lei/m3

Pentru codurile 020201, 020204, 020305, 020502, 020603, 190802, 200306 (deșeuri produse de agenți economici)

150,00

180,00

Pentru codul 200304 (nămol produs la gospodăriile casnici)

7,50

9,00

Valoarea totală a serviciului de eliminare a deșeurilor se va determina prin înmulțirea volumului indicat în solicitare sau de facto, cu tarifele per metru cub de deșeuri.