de la fondare
Profilul companiei

Activitatea de bază

Activitatea întreprinderii constă în efectuarea prestării de servicii în domeniul
gospodăriei comunale precum:

Serviciul public de alimentare cu apă potabilă şi industrială:

-captarea apei – subterane (ape arteziene) şi de suprafaţă (fluviul Nistru);
-tratarea apei;
-pomparea apei;
-exploatarea aducţiunilor şi a reţelelor de distribuţie.

 

Serviciul public de canalizare:

-exploatare reţelelor de canalizare;
-pomparea apelor uzate;
-epurarea apelor uzate

Serviciul public de alimentare cu energie termică şi apă caldă(Centralele termice „Codru”, „Costiujeni” şi „Aeroport”):

-pregătirea apei calde;
-producerea energiei termice;
-exploatarea reţelelor termice;
-producerea energiei electrice.

Activităţi auxiliare

-proiectarea şi construcţia reţelelor de apă şi canalizare;
-exploatarea auto transportului;
-exploatarea mecanismelor;
-reparaţia utilajului electric şi mecanic;
-reparaţia clădirilor şi instalaţiilor;
-efectuarea investigațiilor de laborator a calității apei potabile/uzate.

La întreprindere muncesc 1789 angajaţi, comparativ cu 1840, care sunt organizați în 26 de departamente. Noua structură organizatorică a fost aplicată la sfârșitul anului 2017, având drept rol accelerarea procesului de modernizare şi orientarea companiei către dezvoltare şi investiţii. Reorganizarea societăţii este în concordanţă cu necesităţile interne identificate, precum şi cu viziunea de dezvoltare/investiţii pe care o are administrația.

Prin implementarea acestei măsuri organizatorice a fost creat un număr important de locuri de muncă - funcţii de execuţie destinate specialiştilor, în structuri cheie, care asigură suportul pe termen mediu şi lung pentru activităţile de mentenanţă, retehnologizare, tehnic si suport producţie, proiectare, infrastructuri etc.

Potrivit noii organigrame a furnizorului multe sectoare au fost comasate, ceea ce va facilita un număr amplu de procese definite, care, eventual, sunt puse în deservirea consumatorilor. Pentru a mări competitivitatea pe piaţă a S.A. „Apă-Canal Chișinău", prin reorganizare se lărgeşte baza de specialişti a companiei, cum sunt cele de retehnologizare şi mentenanţă a capacităţilor de producere și livrare a apei de calitate. O dată cu
aprobarea noii organigrame se dorește atragerea în structurile companiei a specialiştilor foarte bine pregătiţi, aceasta fiind o problemă care necesită rezolvare şi pentru care există o viziune pe termen lung. Reorganizarea nu a presupus disponibilizări, ocupanţii posturilor restructurate urmând să ocupe alte poziţii în cadrul companiei, în conformitate cu pregătirea şi experienţa profesională proprie.