de la fondare

Ultimele tarife aprobate, în vigoare cu începere din 12.10.2023

 

Notă: Tarifele de transport pentru com. Trușeni se vor aplica doar pentru s. Trușeni. Pentru s. Dumbrava din com. Trușeni se va aplica tariful de la pct. 3, având în vedere că S.A. „Apă-Canal Chișinău” gestionează infrastructura din această localitate, iar costurile de prestare a serviciului pentru consumatorii din s. Dumbrava au fost incluse în tarifele aprobate la pct. 3 din HANRE 610/2023.

 

Data punerii în aplicare

Tarife aprobate diferențiat pe categorii de consumatori, fără TVA, lei/m3

Tarife medii fără TVA luate în calcul la aprobarea celor diferențiate pe categorii de consumatori, lei/m3

Notă
(actul prin care au fost
aprobate şi puse în aplicare)

Consumatorii casnici

Consumatorii non-casnici

AT

AP

C

Tap+c

AP

C

Tap+c

AP

AT

A

C

T

13.01.23

11,12

4,18

15,30

13,29

11,17

24,46

10,32

11,54

10,32

11,50

5,68

17,18

Hotărârea ANRE nr. 4 din 11.01.2023 (MO nr 3-4 din 13.01.2023)

26.05.17

8,65

2,04

10,69

13,29

11,17

24,46

8,86

9,57

8,86

9,54

4,07

13,61

Hotărârea ANRE nr. 203 din 19.05.2017 (MO nr 162-170 din 26.05.17)

01.10.09

8,06

1,13

9,19

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Decizia CMC nr. 8/11 din 15.09.09 (Capitala nr. 59 din 18.09.09)

18.09.09

 

 

 

12,70

10,26

22,96

 

8,98

6,69

8,86

3,31

12,17

Decizia CMC nr. 8/11 din 15.09.09 (Capitala nr. 59 din 18.09.09)

19.10.07

 

 

 

 

 

 

5,83

 

 

 

 

-

Hotărârea ANRE nr. 263 din 15.10.07

12.10.07

4,42

0,65

5,07

11,14

9,00

20,14

 

5,71

5,83

5,72

2,70

8,42

Decizia CMC nr. 7/8 din 11.10.07

01.02.07

3,20

0,47

3,67

7,85

7,05

14,90

 

 

5,04

4,54

2,11

6,65

Decizia CMC nr. 64/3 din 25.01.07

24.04.03

1,96

0,66

2,62

11,30

3,60

14,90

9,82

 

 

4,09

1,35

5,44

Decizia CMC nr. 5/22 din 24.04.03

01.12.02

2,65

0,55

3,20

7,86

5,33

13,19

7,74

 

 

 

 

-

Decizia CMC nr. 5/1 din 11.11.02

01.07.01

1,96

0,66

2,62

11,30

3,60

14,90

9,82

 

 

4,09

1,35

5,44

Decizia CMC nr. 4/35 din 22.06.01

01.12.99

1,04

0,35

1,39

7,25

2,31

9,56

6,30

 

 

 

 

-

Ord.MDTCşiGC nr.180 din 11.11.99

01.02.99

0,62

0,20

0,82

4,98

1,77

6,75

4,32

 

 

 

 

-

Decizia comună a MDTCşiGC şi a PMC nr.17-4/73 din 25.02.99

01.08.98

0,53

0,18

0,71

3,42

1,21

4,63

3,09

 

 

 

 

-

Decizia comună a MDTCşiGC şi a PMC nr.10-18/3 din 06.08.98

27.04.00

1,54

0,52

2,06

9,75

3,11

12,86

8,47

 

 

 

 

-

Ord.MDTCşiGC nr.178 din 17.04.00 confirmate de BERD 06.04.00

01.08.97

0,42

0,14

0,56

3,10

1,10

4,20

2,80

 

 

 

 

-

Decizia PMC nr.21/74 din 24.07.97

Hotărârile ANRE de aprobare a tarifelor sau respingere a solicitărilor de aprobare/ ajustare a acestora

 

(temeiuri legale: Legea 303/2013, Metodologia tarifară 741/2014 (până în anul 2019) și Metodologia tarifare 489/2019 (începând cu anul 2020))

Anul

Numărul și data hotărârii / Note

2023

Hotărârea ANRE nr. 610 din 10.10.2023 – aprobare (MO 383-386 din 12.10.2023)

Hotărârea ANRE nr. 4 din 11.01.2023 – aprobare (MO nr 3-4 din 13.01.2023)

2022

ANRE nu a adoptat hotărâri vizând direct tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare pentru S.A. „Apă-Canal Chișinău” (vezi comentariile în rubrica Solicitările S.A. „Apă-Canal Chișinău” de aprobare a tarifelor)

2021

ANRE nu a adoptat hotărâri vizând direct tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare pentru S.A. „Apă-Canal Chișinău” (vezi comentariile în rubrica Solicitările S.A. „Apă-Canal Chișinău” de aprobare a tarifelor)

2020

ANRE nu a adoptat hotărâri vizând direct tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare pentru S.A. „Apă-Canal Chișinău” (vezi comentariile în rubrica Solicitările S.A. „Apă-Canal Chișinău” de aprobare a tarifelor)

2019

ANRE nu a adoptat hotărâri vizând direct tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare pentru S.A. „Apă-Canal Chișinău” (vezi comentariile în rubrica Solicitările S.A. „Apă-Canal Chișinău” de aprobare a tarifelor)

2018

Hotărârea ANRE nr. 202 din 15.06.2018 – respingere. În pofida majorării cheltuielilor operaționale și obligațiunilor de plată ale întreprinderii comparativ cu anul 2017, ANRE a respins solicitarea, calificând-o ca neîntemeiată.

2017

Hotărârea ANRE nr. 203 din 19.05.2017 - aprobare

Solicitările S.A. „Apă-Canal Chișinău” de aprobare a tarifelor

 

(începând cu 2019 procesul este reglementat prin Regulamentul ANRE 286/2018, Metodologiei tarifare 741/2014 (până în anul 2019) și Metodologiei tarifare 489/2019 (începând cu anul 2020))

 

Anul 2023

 

Aprobarea din 11.10.2023:

Nr. crt.

Data

Emitent și număr

Subiect

1.  

31.05.23

ACC 01-8789

Depunerea de către Operator a cererii de ajustare anuală a tarifelor

2.  

07.06.23

ANRE 05-01/2259

Respingerea de către Agenție a cererii operatorului nr. 01-8789 din 31.05.23, cu invocarea faptului că cererea nu includea întreg setul de tarife prevăzut de Legea 303/2013

3.  

23.06.23

ACC 01-9689

Depunerea de către Operator a cererii revizuite de ajustare anuală a tarifelor, cu includerea în calcule a tarifelor de producere și transport al apei în vederea redistribuirii

4.  

27.06.23

ANRE 05-01/2601

Acceptarea de către Agenție a examinării cererii Operatorului din 23.06.23, condiționată de aprobarea în prealabil a delimitării cheltuielilor de bază pentru anul 2020 pentru serviciul de producere și transport al apei în vederea redistribuirii

5.  

07.07.23

HANRE 435

Aprobarea de către Agenție prin Hotărârea nr. 435 din 07.07.23 a rezultatelor controlului activității licențiate desfășurate de către S.A. „Apă-Canal Chișinău” în perioada anilor 2020-2022, inițiat la solicitarea Primăriei mun. Chișinău

6.  

15.08.23

HANRE 497

Aprobarea de către Agenție prin Hotărârea nr. 497 din 15.08.23 a modificărilor la Hotărârea ANRE nr. 532 din 24.12.2020 privind aprobarea cheltuielilor de bază pentru S.A. „Apă-Canal Chișinău” aferente serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare

7.  

23.06.23 – 15.09.23

 

Examinarea cererii Operatorului din 23.06.23, cu solicitarea multiplelor informații suplimentare, care au fost oferite în cuantum deplin, inclusiv ținând cont de aprobarea de către Agenție a Hotărârii nr. 435 din 07.07.23

8.  

15.09.23

 

Publicarea de către Agenție pentru consultări publice, pe data de 15.09.23, a proiectului de calcul al tarifelor determinate de către Agenție în baza cererii Operatorului nr. 01-9689 din 23.06.23

9.  

29.09.23

ACC 01-13838

Înaintarea de către Operator Agenție a opiniei și comentariilor, care au inclus solicitarea luării în calcul a unor prevederi legale și normative în vigoare

10.  

05.10.23

 

Reacția Agenției la scrisoarea Operatorului nr. 01-13838 din 29.09.23, manifestată prin publicarea pe www.anre.md a modificărilor la proiectul de tarife și nota de argumentare, care țin cont de unele argumente invocate de către Operator

11.  

06.10.23

ACC 01-14077

Înaintarea de către Operator Agenție a scrisorii prin care a fost solicitată, pe de o parte, luarea în calcul în a tuturor argumentelor expuse prin scrisoarea nr. 01-13838 din 29.09.23, iar pe de altă parte, prezentarea calculelor Agenției care ar justifica suma de 377 438,6 mii lei a devierilor tarifare pentru anii 2017-2021 invocată în nota de argumentare, prin prisma pct. 52 și 53 din metodologia tarifară, deci cu dezvăluirea valorilor înregistrate efectiv în anul de reglementare

12.  

10.10.23

 

Dezbateri în ședința publică de aprobare prin hotărâre a tarifelor ajustate, care a avut loc on-line pe platforma asigurată de către Agenție, în cadrul căreia administrația S.A. „Apă-Canal Chișinău” a reiterat poziția expusă în scrisorile nr. 01-13838 din 29.09.23 și nr. 01-14077 din 06.10.23.

13.  

12.10.23

MO 383-386

Publicată Hotărârii nr. 601 din 10.10.2023 în Monitorul Oficial al Republicii Moldova

 

Aprobarea din 11.10.2023:

Nr. crt.

Data

Emitent și număr

Subiect

1.  

28.12.22

ACC 01-29504

Operatorul depune la ANRE calculele pentru aprobarea tarifului de producere și transport al apei

2.  

30.12.22

ACC 01-29606

Operatorul a depus calculele tarifelor pentru anul 2023, conform recomandării ANRE 05-03/4369 din 21.12.2022 și 05-01/4375 din 22.12.2022

3.  

09.01.23

ACC 01-314

Operatorul a depus la ANRE calculele ajustate, cu aplicarea clarificărilor oferite de către ANRE și cu aplicarea noilor prețuri la energia electrică folosite la estimarea cheltuielilor pentru anul 2023

4.  

11.01.23

HANRE 4

Aprobarea de către ANRE a tarifelor pentru anul 2023

5.  

11.01.23

ANRE DC 01/2023

Emiterea de către ANRE a delegației de control a activității licențiate a S.A. „Apă-Canal Chișinău” în perioada anilor 2020-2022

6.  

13.01.23

MO 3-4

Publicarea Hotărârii ANRE 4/2023 în Monitorul Oficial al RM

 

Anul 2022

Nr. crt.

Data

Emitent și număr

Subiect

1.  

08.02.22

ACC 01-3289

Solicitarea de ajustare extraordinară nr. 01-3289 din 08.02.2022, respinsă de către ANRE prin scrisoarea 05-01/524 din 14.02.2022. Respingerea solicitării a fost precedată de o adresare către toți operatorii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare „Cu privire la prezentarea solicitărilor de avizare/aprobare a tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă de apă și de canalizare” nr. 05-01/480 din 09.02.2022

2.  

25.03.22

ACC 01-6766

Solicitarea de ajustare extraordinară nr. 01-6766 din 25.03.2022. Ca urmare a aprobării redevențelor de către Consiliul mun. Chișinău, prin scrisoarea nr. 01‑11527 din 25.05.2022 ANRE i-au fost transmise informații suplimentare pentru examinarea cererii de ajustare a tarifelor. Ca urmare a determinării de către ANRE a unor devieri tarifare și tarife care conduc la imposibilitatea continuării prestării serviciilor, prin scrisoarea nr. 01-16178 din 04.07.2022, Operatorul a solicitat suspendarea examinării solicitării de ajustare a tarifelor

3.  

31.10.22

ACC 01-24929

Din cauza insuficienței mijloacelor financiare generate de tarifele reglementate pentru onorarea obligațiunilor întreprinderii privind plata serviciului datoriei pe acordurile internaționale de împrumut, prin scrisoarea 01-24929 din 31.10.2022, Operatorul a solicitat reluarea examinării cererii de ajustare a tarifelor, concomitent cu avizarea acestora pentru o eventuală trecere a competenței de aprobare a tarifelor către autoritățile publice locale.

4.  

01.11.22

ANRE 05/3652

Prin scrisoarea nr. 05/3652 din 01.11.2022, drept răspuns la scr. Operatorului nr. 01-24929 din 31.10.2022, ANRE a anunțat că solicitarea de ajustare a tarifelor urmează a fi depusă repetat, iar cererea de avizare a tarifelor se respinge.

5.  

01.11.22

ACC 01-25054

Prin scrisoarea 01-25054 din 01.11.2022, Operatorul a solicitat repetat avizarea tarifelor la apă și canalizare pentru ca în momentul cesionării împrumuturilor, Consiliul municipal Chișinău să poată aproba ajustarea tarifelor prim mecanismul de bază prevăzut de Legea 303/2013.

6.  

02.11.22

ANRE 05/3688

Prin scrisoarea nr. 05/3688 din 02.11.2022, drept răspuns la scr. Operatorului nr. 01-25054 din 01.11.2022, ANRE invocă lipsa în calculele înaintate de către Operator a tarifului pentru producerea și/sau transportarea apei în vederea redistribuirii și cere Operatorului prezentarea proiectului acestui tarif până pe 08.11.2022.

7.  

04.11.22

ACC 01-25574

Prin scrisoarea nr. 01-25574 din 04.11.2022, Operatorul a solicitat repetat avizarea tarifelor, în contextul aprobării de către Consiliul municipal Chișinău a deciziilor nr. 18/1 și 18/2 din 03.11.2022 care demarau procesul de cesiune a împrumuturilor internaționale contractate de către Operator în anul 2013, cu anexarea calculelor.

8.  

07.11.22

ANRE 05/3755

Prin scrisoarea 05/3755 din 07.11.2022, ANRE a solicitat Consiliului municipal Chișinău actele care ar confirma cesiunea împrumuturilor.

9.  

08.11.22

ACC 01-26044

Având în vedere aprobarea de către ANRE a unor noi prețuri la energia electrică și gazele naturale, neacoperite de tarifele în vigoare la acel moment la apă și canalizare, ținând cont de aprobarea prin deciziile nr. 18/1 și 18/2 din 03.11.2022 a cesiunii acordurilor de împrumut, prin scrisoarea nr. 01-26044 din 08.11.2022, Operatorul a cerut Consiliului municipal Chișinău aprobarea tarifelor la apă și canalizare

10.  

10.11.2023

ANRE 05-01/3809

Prin scrisoarea nr. 05-01/3809 din 10.11.2023, ANRE a anunțat că suspendă procedura administrativă de examinare a cererilor Operatorului nr. 01-24929 din 31.10.2022, 01-25054 din 01.11.2022 și nr. 01-25574 din 04.11.2022, până la finalizarea procesului de cesionare a împrumuturilor internaționale ale Operatorului către Municipiul Chișinău.

11.  

10.11.2023

ANRE 05-01/3813

Prin scrisoarea nr. 05-01/3813 din 10.11.2023, ANRE a înaintat prescripția nr. 418, cu termen limită de executare 15.12.2022, prin care a cerut depunerea de către Operator a solicitării de aprobare a tarifelor pentru producerea și/sau transportarea apei în vederea redistribuirii (care are la bază cheltuielile totale aferente serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, pentru care a suspendat procedura administrativă de examinare).

12.  

25.11.22

PMC 2-01/2-31

Primarul general al Municipiului Chișinău a comunicat finanțatorilor și autorităților publice responsabile de implementarea proiectului investițional care prevede rolul de producător și transportator al apei pentru raioanele Strășeni și Călărași, privind faptul că nivelul tarifelor afectează atât capacitatea de operare curentă a operatorului din Chișinău, cât și capacitatea sa de a-și asuma angajamentele prevăzute de proiect.

13.  

28.11.22

PMC 2-06/2-2

Primăria municipiului Chișinău a solicitat, prin scrisoarea nr. 2-06/2-2 din 28.11.2022, inițierea unui control pentru verificarea calculelor înaintate pe parcursul anului 2022.

14.  

08.12.22

 

La sediul MIDR, are loc ședința Comitetului de Supraveghere a Proiectului „Îmbunătățirea infrastructurii din Moldova Centrală”, cu participarea reprezentanților MIDR, ADR Centru, KfW, APL și operatorii din Chișinău, Strășeni și Călărași, precum și ANRE, la care Operatorul din Chișinău a anunțat despre impactul neajustării tarifelor asupra situației financiare și a capacității de plată a Operatorului.

15.  

14.12.22

ANRE 05-03/4281

Prin scrisoarea nr. 05-03/4281 din 14.12.2022, drept răspuns la scr. Primăriei mun. Chișinău nr. 2-06/2-2 din 28.11.2023, ANRE s-a expus vizavi de un spectru larg de subiecte, la unul din care a afirmat că „conform examinării preliminare a calculelor date, implicit cu includerea noilor prețuri la energia electrică, nu există premise de majorare a tarifelor nominalizate, chiar dacă ar fi suspendată includerea excedentului tarifar format în perioadele anterioare”.

16.  

21.12.22

ANRE 05-03/4369

Prin scrisoarea nr. 05-03/4369 din 21.12.2022, ANRE a comunicat despre faptul că prin Hotărârea 937 din 16.12.2022 a aprobat modificări la metodologia tarifară aprobată prin Hotărârea 489/2019 și recomandă efectuarea calculelor (în scrisoare în este menționată recomandarea depunerii unei solicitării de ajustare a tarifelor, ci doar recomandarea privind „calculul detaliat”)

17.  

22.12.22

ANRE 05-01/4375

ANRE notifică toți operatorii licențiați despre aprobarea prin Hotărârea 937 din 16.12.2022 a modificărilor la metodologia tarifară 489/2019 și recomandarea depunerii calculelor tarifelor pentru anul 2023, cu aplicarea metodologiei modificată

18.  

23.12.22

ACC 01-29085

Operatorul a solicitat prezentarea oficială a calculelor care ar justifica suma devierilor tarifare anunțată de către Agenție

19.  

27.12.22

ANRE 05-03/4443

Agenția a oferit o reacției la adresarea Primarului mun. Chișinău nr. 2-01/2-31 din 25.11.2022, care în concluzie include mențiunea că operatorului i-a fost recomandată efectuarea calcului detaliat al tarifelor cu aplicarea metodologiei modificată, pentru anul 2023.

20.  

28.12.22

ACC 01-29504

Operatorul depune la ANRE calculele pentru aprobarea tarifului de producere și transport al apei

21.  

29.12.22

ANRE 05-03/4506

ANRE răspunde la solicitarea ACC 01-29085, prin care Operatorul a cerut calculele care ar justifica suma devierilor tarifare de 377 438,6 mii lei pentru anii 2017-2021, determinate de către Agenție pentru perioada 2017-2020. Agenția nu a expediat calcule, însă a făcut referință la fișele de calcul a tarifelor expediate Operatorului pe data de 13.06.2022, în care nu este inclusă o explicație a modalității de calcul. Totodată, Agenția a cerut Operatorului argumentele pentru afirmației Operatorului precum că „devierile tarifare anunțate de către Agenție sunt exagerate și neargumentate”, pe care Operatorul le-ar fi putut prezenta doar dacă Agenția ar oferi explicația privind modalitatea de calcul cu indicarea normelor de drept aplicate.

22.  

30.12.22

ACC 01-29606

Operatorul a depus calculele tarifelor pentru anul 2023, conform recomandării ANRE 05-03/4369 din 21.12.2022 și 05-01/4375 din 22.12.2022

Note privind comunicarea cu ANRE în anul 2022 și nivelul tarifelor:

 

Solicitarea 1 – scr. nr. 01-3289 din 08.02.2022

Având în vedere majorările substanțiale de prețuri la resursele energetice și reactivi, dar și obligația de a majora salariul minim în conformitate cu modificările aprobate de Guvern, respectiv obligația de a majora salariile angajaților și cheltuielile cu personalul, ACC a înaintat ANRE solicitarea de ajustare extraordinară a tarifelor pentru apă și canalizare prin scrisoarea nr. 01‑3289 din 08.02.2022. Tariful mediu total propus spre aprobare constituia 15,79 lei/m3 de apă și canalizare, în creștere cu 2,18 lei/m3 sau 16% față de tariful mediu total aprobat în anul 2017.

Această solicitare a fost respinsă de către ANRE prin scrisoarea 05-01/524 din 14.02.2022, fiind invocat faptul că în conformitate cu metodologia tarifară 489/2019 nu se respectă condiția creșterii cu peste 5% a nivelului costurilor reglementate (limitate în conformitate cu regulile stabilite de ANRE), fiind ignorate creșterile reale de prețuri la resursele achiziționate, a cheltuielilor și obligațiunilor. Suplimentar, a fost invocată lipsa unei decizii complementare a ANRE de aprobare consumurilor tehnologice și pierderilor de apă, precum și a redevenței aprobată prin contractele de delegare a gestiunii semnate corespunzător.

 

Solicitarea 2 – scr. nr. 01-6766 din 25.03.2022, completată prin scr. nr. 01-11527 din 25.05.2022

ACC a considerat nejustificată decizia ANRE de respingere a solicitării de ajustare extraordinară a tarifelor din 08.02.2022 și, ca urmare a creșterilor frecvente și substanțiale de prețuri la resursele achiziționate, a depus repetat o solicitare de ajustare a tarifelor pe 25.03.2022 (scrisoarea nr. 01-6766), cu mențiunea că componenta de redevență urmează a fi transmisă pe parcursul examinării, având în vedere că întreprinderea se afla în proces de pregătire proiectului de decizie a Consiliului municipal Chișinău de transmitere a infrastructurii tehnico-edilitare public și a amendamentului necesar la contractul de delegare  gestiunii.

 

Prin scrisoarea 05-01/1170 din 31.03.2022, ANRE că a anunțat că a admis această solicitare de ajustare a tarifelor și a început examinarea, doar în regim de ajustare anuală ordinară, deși ACC nu dispunea de întregul set de anexe obligatorii la solicitarea de ajustare ordinară a tarifelor, inclusiv încă nu exista o decizie a ANRE de aprobare a consumurilor tehnologice și pierderilor de apă și nu au fost încă emise situațiile financiare pentru anul precedent.

În procesul examinării ANRE a solicitat mai multe informații suplimentare, care au fost prezentate de către ACC în totalitate. Informația privind redevența a fost depusă separat (scrisoarea nr. 01‑11527 din 25.05.2022), împreună cu propunerea actualizată de ajustare a tarifelor, ca urmare a includerii în calcule a redevenței.

Conform scr. nr. 01-11527 din 25.05.2022, tariful mediu total propus spre aprobare constituia 17,66 lei/m3 de apă și canalizare.

Într-un final, ANRE a comunicat neoficial rezultatele examinării, care au rezultat într-un tarif mediu fără includerea devierilor tarifare de 12,32 lei/m3 apă și canalizare, iar cu includerea devierilor tarifare – de 3,85 lei/m3 apă și canalizare. Dacă un asemenea tarif ar fi fost aprobat, întreprinderea urma să declare imediat incapacitatea de plată și, din acest considerent, prin scrisoarea 01-16178 din 04.07.2022 a solicitat suspendarea examinării.

Referință la scrisori, acte, note

Data de reper, calificative

Tarife medii fără TVA luate în calcul la aprobarea celor diferențiate

AP

AT

A

C

T

Decizia CMC 7/8 din 11.10.2007, Hotărârea ANRE 263 din 15.10.2007

12.10.07, 19.10.07

5,71

5,83

5,72

2,70

8,42

inclusiv consumatori casnici

 

4,42

-

-

0,65

5,07

consumatori noncasnici

 

11,14

-

-

9,00

20,14

Decizia CMC 8/11 din 15.09.2009, Hotărârea ANRE 351 din 18.09.2009

18.09.09, 22.09.09, 01.10.09.

8,98

6,69

8,86

3,31

12,17

inclusiv consumatori casnici

 

8,06

-

-

1,13

9,19

consumatori noncasnici

 

12,70

-

-

10,26

22,96

Hotărârea ANRE 203 din 19.05.2017

26.05.17

9,57

8,86

9,54

4,07

13,61

inclusiv consumatori casnici

 

8,65

-

-

2,04

10,69

consumatori noncasnici

 

13,29

-

-

11,17

24,46

Solicitarea ACC 01-3289 din 08.02.2022
respinsă, scrisoarea ANRE 05-01/524 din 14.02.2022

2022 extraordinara
respinsă

10,16

10,16

10,16

5,63

15,79

Solicitarea ACC 01-6766 din 25.03.2022 (admisă, scrisoarea ANRE 05-01/1170 din 31.03.2022), cu ajustările și completările expediate cu scr. 01-11527 din 25.05.2022, examinare suspendată prin scr. ACC 01-16178 din 04.07.2022

respinsă

12,04

11,66

12,03

5,63

17,66

Opinia neoficială a ANRE fără includerea devierilor tarifare

comunicată verbal, iunie 2022

8,50

7,56

8,47

3,85

12,32

Opinia neoficială a ANRE cu includerea devierilor tarifare

comunicată verbal, iunie 2022

2,51

-0,73

2,41

1,44

3,85

Estimare actualizată a tarifelor necesare efectuată de către ACC la situația din 03.11.2022

 

16,32

14,97

16,28

7,37

23,65

Notă: A - apă, AP - apă potabilă, AT - apă tehnologică, C - canalizare, Tap+c - total apă potabilă şi canalizare, T - total apă şi canalizare

Ca urmare a invitației ANRE adresată tuturor operatorilor, de a depune propuneri de modificare a metodologiei tarifare 489/2019, pe data de 26.07.2022 (scr. nr. 01-17846) ACC a comunicat ANRE opinia că metodologia tarifară 489/2019 este extrem de restrictivă, fiind necesară o revizuire substanțială, iar aplicarea acesteia cu ajustări minore sau fără modificări va conduce inevitabil la insolvența operatorilor.

La scurt timp, pe data de 05.08.2022, ANRE a anunțat despre inițierea procedurii de consultări publice pentru proiectul său de modificare a metodologiei tarifare 489/2019. ACC a examinat proiectul de decizie și a informat ANRE că propunerile propuse spre examinare vor înăspri și mai mult metodologia tarifară. Pe 25.08.2022, ACC a depus la ANRE propuneri radicale de modificare a metodologiei tarifare (scr. 01-20595).

În privința ultimei cereri a ACC de ajustare a tarifelor, prin scrisoarea 05/3689 din 02.11.2022, ANRE a comunicat că nu există temei pentru ajustarea tarifelor.

 

 

Anul 2021

În anul 2021 întreprinderea nu a depus o cerere de ajustare a tarifelor din două motive:

În primul rând, din cauza că la efectuarea calculului tarifelor, fără a ține cont de redevențe, tarifele urmau să scadă, fapt care ar fi produs un colaps financiar la întreprindere. Nici tarifele aprobate în 2017 nu asigurau lichidități suficiente pentru onorarea tuturor obligațiunilor, motiv din care datoriile creditoare se majorau constant, iar întreprinderea a fost impusă să folosească mijloacele incluse în calculul tarifelor pentru destinațiile prioritare, cum ar fi energia electrică, plata serviciului datoriei pe acordurile internaționale de împrumut etc., deci pentru altfel decât ar fi luate în calculul tarifelor.

Serviciul datoriei pe acordurile internaționale de împrumut nu este acceptat direct în scopuri tarifare, deși este rezultatul unui angajament necesar. Sunt acceptate doar redevențele, dar nu în cuantumul care ar acoperi serviciul datoriei și necesarul de finanțare a investițiilor.

Într-al doilea rând, redevențele necesare pentru finanțarea investițiilor nu puteau fi incluse în calculul tarifelor, deoarece procesul de delimitare a proprietății publice nu a fost asigurat de către nicio autoritate publică locală. ACC a depus eforturi substanțiale pentru a pregăti un inventar al activelor care constituie sisteme publice de alimentare cu apă și de canalizare, precum și setul de proiecte de decizii pentru transmiterea infrastructurii tehnico-edilitare publice autorităților publice locale. Totuși, în cursul anului 2021 redevențele putut fi determinate pentru a fi incluse în contractele de delegare a gestiunii, iar ANRE a informat APL-urile și operatorii prin scrisoarea 05-01/3742 din 29.10.2021, că în calculul tarifelor, pentru infrastructura tehnico-edilitară publică nu vor fi acceptate amortizări ca anterior, ci doar redevențe, strict în condițiile prevăzute de Legea 303/2013.

 

Anul 2020

În anul 2020 o solicitare de ajustare a tarifelor urma a fi depusă doar în situația în care ar fi fost aprobate „cheltuielile de bază” prevăzute de metodologia 489/2019. ACC a solicitat examinarea și aprobarea acestora prin scrisoarea 01-1596 din 05.09.2019. Însă din cauza multiplelor solicitări de informații suplimentare și lipsă de finalitate, prin scrisoarea 01-1469 din 27.05.2020, ACC a cerut ANRE inițierea unui control tematic care ar fi putut grăbi procesului de aprobare a cheltuielilor de bază. Controlul a fost inițiat pe data de 09.07.2020 (Delegația de control nr. 03/2020) și s-a încheiat odată cu adoptarea de către ANRE a Hotărârii 508 din 10.12.2020;

Până la finalizarea controlului, în procesul examinării raportului de control, întreprinderea și-a exprimat dezacordul cu constatările ANRE, pe care le-a expus în scrisoarea 01-3549 din 16.11.2020. Cea mai mare parte din argumentele expuse nu a fost acceptată, invocând faptul că acestea contravin metodologiei tarifare, dar fără a fi invocată încălcarea legislației și altor acte normative;

O solicitare de aprobare a tarifelor nu a fost înaintată, având în vedere că cheltuielile de bază pentru anul 2020 au fost aprobate doar către finele anului 2020 prin Hotărârea ANRE 532 din 24.12.2020, după finalizarea controlului.

Conform Hotărârii ANRE 532 din 24.12.2020, cheltuielile de bază pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare pentru anul 2020 constituiau 286,8 mil. lei, cu 63,7 mil. lei mai puțin decât a înaintat spre aprobare ACC. Pentru comparație, cheltuielile de bază pentru anul 2015 aprobate prin Hotărârea ANRE 41/2017 constituiau 269,4 mil. lei. Creșterea cheltuielilor de bază aprobată de ANRE pentru intervalul 2017-2020 a constituit 6,5%, în condițiile unei inflații de 35,4% constatată de Biroul Național de Statistică (Ianuarie 2015 – Decembrie 2019).

 

Anul 2019

O solicitare nu a fost înaintată având în vedere că tarifele medii calculate cu aplicarea metodologiei tarifare nu depășeau nivelul celor aprobate de către ANRE în anul 2017, deși serviciul datoriei pe acordurile internaționale de împrumut sunt ignorate de metodologia tarifară și tarifele aprobate în 2017 nu puteau asigura lichidități suficiente pentru a nu admite acumularea de către întreprindere a datoriilor sau utilizarea neconformă a mijloacelor incluse în calculul tarifelor.

ACC a înaintat ANRE scrisoarea 01-958 din 15.07.2019, prin care au fost înaintate propunerile de modificare a metodologiei tarifare care ar fi micșorat caracterul restrictiv al acesteia. Însă, cea mai mare și importantă parte din acestea a fost respinsă.

 

Anul 2018

A fost depusă scrisoarea nr. 01-1080 din 31.05.2018, însă care a fost respinsă prin Hotărârea ANRE nr. 202 din 15.06.2018, pe motivul reducerii tarifului la energia electrică, costurilor pentru energia electrică și a altor costuri eligibile

 

Anul 2017

A fost depusă scrisoarea nr. 01-533 din 22.03.2017. Cu ajustări, tarifele au fost aprobate prin Hotărârea ANRE nr. 203 din 19.05.2017