de la fondare
Licitatii

S.A. „Apă-Canal Chișinău” anunță pentru data de 09.11.2023, ora 10:00, pe adresa: mun. Chișinău, str. Varnița, 28, desfășurarea licitației publice de vânzare „cu strigare” a 6 (șase) unități de transport ale S.A. „Apă-Canal Chișinău”, conform tabelului de mai jos: 

 

Nr. d/o

Denumirea și marca mijlocului fix

Capacitatea cilindrică, cm3

Numărul de înmatriculare

Anul fabricării

Prețul inițial, lei

1

Autocamion automacara MAZ 5337

11150

CBE 647

1982

85000,00

2

Autocamion cisternă KAMAZ 53213

10850

CAR 945

1987

67000,00

3

Autoturism Volkswagen Touareg

4134

KRP 080

2010

214000,00

4

Autocamion furgon ZIL 131

6000

CAL 150

1991

48000,00

5

Autocamion GAZ 6611

4250

CBE 654

1989

39000,00

6

Autocamion KRAZ 255 B1

14860

CBE 665

1991

109000,00

 

Pentru a participa la licitaţie, doritorii vor prezenta următoarele documente:

cererea de participare la licitaţie (se completează la momentul depunerii conform modelului stabilit);

actele de identitate ale participantului, după cum urmează:

  • persoanele juridice: copia extrasului din Registrul de stat;
  • persoanele fizice: copia buletinului de identitate;
  • procură autentificată în modul stabilit de lege pentru participare la licitaţie (după caz).

documentul de plată care confirmă transferul acontului pentru fiecare lot în parte şi a taxei de participare la licitaţie.

 

Cererile de participare și documentele necesare se depun până la data de 08.11.2023, ora 10:00, pe adresa: mun. Chișinău, str. Varnița, 28.

Informația suplimentară privind autovehiculele comercializate, poate fi obținută la nr. de contact 060702275.

Bunurile expuse la licitație pot fi examinate în mun. Chișinău, str. Varnița, 28, în zilele de marți și joi, între orele 13:00 – 16:00, printr-o programare la nr. de contact 060702275.

Taxa de participare la licitație pentru persoane fizice - 600 lei, iar pentru persoane juridice - 1200 lei și acontul în valoare 10% din preţul inițial al bunului, va fi depusă pe următorul cont: IBAN : MD12PR002251166792001498, c/f 1002600015876, la tel. de contact 022 256720.