de la fondare

Hotărârile ANRE de aprobare a tarifelor sau respingere a solicitărilor de aprobare/ ajustare a acestora

(conform prevederilor Metodologiei tarifare 396/2019)

Anul

Numărul și data hotărârii

Tarif energia termică, lei/Gcal

Tarif apa de adaos, lei/m3

2024

Hotărârea ANRE nr.206 din 27.03.2024

Din 01.04.2024  – 2 553 lei/Gcal

818 lei/m3

2023

Hotărârea ANRE nr.784 din 22.12.2023

Din 01.01.2024  – 3 081 lei/Gcal

761 lei/m3

2022

Hotărârea ANRE nr. 942 din 21.12.2022

Hotărârea ANRE nr. 750 din 28.09.2022

Hotărârea ANRE nr. 37 din 28.01.2022

Din 23.12.2022 – 4 271 lei/Gcal

Din 01.10.2022 – 3 134 lei/Gcal

Din 01.01.2022 – 2 059 lei/Gcal

-

407 lei/m3

-

2021

Hotărârea ANRE nr. 670 din 24.12.2021

Hotărârea ANRE nr. 549 din 20.11.2021

Din 01.01.2022 – 1 479 lei/Gca

Din 01.11.2021 – 1 816 lei/Gcall

137,57 lei/m3

-

2020

Hotărârea ANRE nr. 050 din 28.02.2020

Din 13.03.2020 – 1132 lei/Gcal

115 lei/m3

2011

Hotărârea ANRE nr. 404 din 02.02.2011, modificata prin Hotărârea ANRE nr. 428 din 19.10.2011

Din 01.02.2011 – 934 lei/Gcal

Din 21.10.2011 – 1093 lei/Gcal

 

2010

Hotărârea ANRE nr. 369 din 17.02.2010

Din 23.02.2010 – 749 lei/Gcal

83,93 lei/m3

2009

Decizia CMC 8/10 din 15.09.2009

Din 01.10.2009 – 540,82 lei/Gcal