de la fondare

Hotărârile ANRE de aprobare a tarifelor sau respingere a solicitărilor de aprobare/ ajustare a acestora
(conform prevederilor Metodologiei tarifare 396/2019)

Anul Numărul și data hotărârii Tarif energia termică, lei/Gcal Tarif apa de adaos, lei/m3
2020 Hotărârea ANRE nr. 050 din 28.02.2020 Din 13.03.2020 – 1132 lei/Gcal 115 lei/m3
2011 Hotărârea ANRE nr. 404 din 02.02.2011, modificata prin Hotărârea ANRE nr. 428 din 19.10.2011 Din 01.02.2011 – 934 lei/Gcal
Din 21.10.2011 – 1093 lei/Gcal
2010 Hotărârea ANRE nr. 369 din 17.02.2010 Din 23.02.2010 – 749 lei/Gcal 83,93 lei/m3
2009 Decizia CMC 8/10 din 15.09.2009 Din 01.10.2009 – 540,82 lei/Gcal