de la fondare
Declarația de politică

Obiective

Obiectivele strategice prioritare ale ACC sunt următoarele:
• Întreţinerea continuă şi supravegherea atentă a sistemului de alimentare cu apă potabilă, a sistemului de colectare a apelor uzate şi a sistemului de epurare, având permanent pregătite echipe de intervenţie rapidă;
• Furnizarea apei potabile la parametrii de potabilitate impuşi de normativele în vigoare.
• Colectarea tuturor apelor uzate prin reţeaua de canalizare, epurarea acestora şi tratarea nămolurilor, cu respectarea standardelor în vigoare.
• Monitorizarea permanentă a costurilor de operare şi reducerea acestora folosind inovaţia aplicată.
• Obţinerea unei marje optimale de profit, care să permită dezvoltarea în continuare a activităţilor, rambursarea creditelor şi stimularea personalului.
• Extinderea serviciilor furnizate prin promovarea regionalizării serviciilor.

• Dezvoltarea resurselor umane prin instruirea permanentă şi evaluarea atentă a angajaţilor.
• Aplicarea politicilor de management pentru monitorizarea resurselor şi evaluarea riscurilor de mediu.
• Elaborarea şi implementarea de politici de responsabilitate socială.
• Grija faţă de securitatea şi sănătatea angajaţilor S.A.”Apă-Canal Chişinău”.