de la fondare
Acte legislative

 

Coduri

 

1.CONSTITUŢIA REPUBLICII MOLDOVA

2.CODUL CIVIL AL REPUBLICII MOLDOVA

3.CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ AL REPUBLICII MOLDOVA

4.CODUL MUNCII AL REPUBLICII MOLDOVA

5.CODUL CONTRAVENŢIONAL AL REPUBLICII MOLDOVA

6.CODUL DE EXECUTARE AL REPUBLICII MOLDOVA

7.CODUL FUNCIAR AL REPUBLICII MOLDOVA

8.CODUL FISCAL AL REPUBLICII MOLDOVA

9.CODUL ADMINISTRATIV AL REPUBLICII MOLDOVA

 

Acte Legislative

 

1. LEGE Nr. 303 din 13-12-2013 privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare

2. LEGE Nr. 1402 din 24-10-2002 serviciilor publice de gospodărie comunală

3. LEGE Nr. 105 din 13-03-2003 privind protecția consumatorului

4. LEGE Nr. 272 din 23-12-2011 apei

5. LEGE Nr. 913 din 30-03-2000 condominiului în fondul locativ

6. LEGE Nr. 19 din 04-03-2016 metrologiei

7. LEGE Nr. 436 din 28-12-2006 privind administrația publică locală

8. LEGE Nr. 174 din 21-09-2017 cu privire la energetică

9. LEGE Nr. 92 din 29-05-2014 cu privire la energia termică şi promovarea cogenerării

10. LEGE Nr. 182 din 19-12-2019 privind calitatea apei potabile

11. LEGE Nr. 28 din 10-03-2016 privind accesul pe proprietăți și utilizarea partajată a infrastructuriii asocia

12. LEGE Nr. 1134 din 02-04-1997 privind societăţile pe acţiuni

13. LEGE Nr. 121 din 04-05-2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice

14.Legea nr. 187 din 14.07.2022 cu privire la condominiu

15.Legea nr. 75 din 30.04.2015 cu privire la locuințe

Acte Normative

 

1. HOTĂRÎRE Nr. 950 din 25-11-2013 pentru aprobarea Regulamentul privind cerințele de colectare, epurare și deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare și/ sau în corpuri de apă pentru localitățile urbane și rurale

2.HOTĂRÎRE Nr. 191 din 19-02-2002 despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de prestare şi achitare a serviciilor locative, comunale şi necomunale pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor şi condiţiile deconectării acestora de la/reconectării la sistemele de încălzire şi alimentare cu apă 

3. HOTĂRÎRE Nr. 355 din 27-09-2019 cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare 

4. HOTĂRÎRE Nr. 356 din 27-09-2019 cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la indicatorii de performanță ai serviciuluipublic de alimentare cu apă și de canalizare

5. HOTĂRÎRE Nr. 359 din 27-09-2019 cu privire la aprobarea Contractului-cadru de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare

6. HOTĂRÎRE Nr. 357 din 27-09-2019 cu privire la aprobarea Regulamentului privind principiile de efectuare a investițiilor în sectorul de alimentare cu apă și de canalizare

7. HOTĂRÎRE Nr. 358 din 27-09-2019 cu privire la aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare

8. Decizia nr. 20/1 din 27 noiembrie 2020 „Cu privire la aprobarea indicatorilor de calitate/CMA, care urmează să fie analizați în cadrul investigațiilor de laborator pentru efectuarea controlului calității apelor uzate deversate în sistemul public de canalizare de către consumatorii non-casnici în municipiul Chișinău”

9. Decizia nr. 16/2 din 24 septembrie 2020 „Cu privire la atribuirea unor servicii de interes economic general S.A. „Apă-Canal Chișinău”

10. Decizia nr.14/11 din 11 august 2020 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare din municipiul Chișinău”

11. Decizia nr. 12/6 din 23 iulie 2020 cu privire la aprobarea Regulamentului indicatorilor de performanță pentru serviciul public de alimentare cu apă și canalizare din municipiul Chișinău

12. Decizia nr. 12/7 din 23 iulie 2020 cu privire la aprobarea proiectului Caietului de sarcini al serviciului publice alimentare cu apă și de canalizare din municipiul Chișinău