130 ani de la fondare
Certificatele sistemului de management integrat
Certificat Nr. 007AM

Beneficiile certificării Sistemului de management anti-mită (SMAM), conform prevederilor cerințelor standardului ISO 37001:2016:

 • Prevenirea, detectarea şi soluţionarea riscurilor de luare/dare de mita;
 • Creşterea credibilităţii întreprinderii în relaţiile cu finanţatorii, partenerii de afaceri şi clienţii;
 • Minimizarea pierderilor financiare prin crearea de controale, proceduri și procese de atenuare a luării de mită în operațiunile comerciale;
 • Promovarea unei culturi organizaţionale ,,anti-mita” printr-o conştientizare a personalului şi promovarea valorilor etice în cadrul întreprinderii;
 • Demonstrarea în cazul unei eventuale anchete ale unor presupuse fapte de mituire a măsurilor necesare și rezonabile implementate pentru a preveni mita;
 • Stabileşte un angajament și un leadership de a stabili o cultură a integrităţii, transparenţei, deschiderii și conformării;
 • Permite managementul (conducerea) printr-o politică de conformare globală, care include și o politică anti-mită prin care societatea:
 • evită sau diminuează costurile, riscurile și pagubele implicării în mituire;
 • promovează încrederea în cadrul relaţiilor cu părţile interesate;

își îmbunătăţește reputaţia.

Certificat Nr. 085C

Beneficiile certificării Sistemului de management al calității (SMC), conform prevederilor cerințelor standardului ISO 9001:2015:

 • Conducerea activității întregii întreprinderi într-un mod planificat și sistematic, conform principiilor managementului calității;
 • Obținerea rezultatelor în raport cu obiectivele calității;
 • O mai mare înțelegere a proceselor organizației, ce implica angajamentul ferm al managementului, definirea clara a responsabilităților și autorităților, comunicarea interna și externă îmbunătățită, utilizarea mai eficienta a resurselor și reducerea costurilor de neconformitate (non-calităţii);
 • Transparența și eficienţa proceselor interne ale întreprinderii;
 • Menținerea și îmbunătățirea performanței produselor și serviciilor livrate clienților;
 • Creșterea credibilității și a încrederii partenerilor de afaceri în calitatea produselor și serviciilor oferite;
 • Identificarea și satisfacerea cerințelor clienților, precum şi ale altor părți interesate: partenerilor de afaceri, furnizori și a cerințelor legale;

Crearea cadrului pentru îmbunătățirea continuă.

Certificat Nr. 027M

Beneficiile certificării Sistemului de management de mediu (SMM), conform prevederilor cerințelor standardului ISO 14001:2015:

 • Consumarea rațională a resurselor naturale;
 • Gestionarea eficientă a deșeurilor;
 • Prevenirea poluării și reducerea impacturilor poluărilor accidentale;
 • Identificarea și tratarea tuturor aspectelor de mediu ale activităților, produselor și serviciilor;
 • Cuantificarea aspectelor de mediu identificate în ordinea importanței impactului asupra mediului;
 • Monitorizarea îmbunătățirii și minimizării impactului semnificativ, ca urmare a activităților, produselor, serviciilor asupra mediului;

Atingerea și demonstrarea unor performanţe de mediu reale părților interesate, printr-un management tehnic și economic al problemelor de mediu.

Certificat Nr. 015HS

Beneficiile certificării Sistemului de management al sănătății și securității în muncă (SMSSM), conform prevederilor cerințelor standardului ISO 45001:2018:

 • Crearea unui sistem de muncă cu riscuri scăzute de accidentare și/sau îmbolnăvire profesională;
 • Promovarea condițiilor de siguranță și sănătate la locul de muncă și asigurarea unui mediu de lucru confortabil, respectarea normelor legislative;
 • Realizarea unui control mai eficient asupra riscurilor de accidentare și/sau îmbolnăvire profesională;
 • Transparența și eficacitatea managementului sănătății șisecurității în muncă prin transpunerea rezultatelor evaluărilor de risc, auditurilor, inspecțiilor etc. în planurile de acțiuni pentru minimizarea riscurilor de accidente;
 • Obținerea unor performante superioare din partea angajaților, prin asigurarea „stării de bine” la locul de muncă;
 • Percepția favorabila din partea furnizorilor, beneficiarilor și a societății în ansamblu;

Organizarea și concentrarea eforturilor în vederea unor mai bune controluri și gestionari a riscurilor profesionale (accidente, incidente şi boli profesionale) și a îmbunătățirii considerabile a performanţelor profesionale.

Certificat Nr. 002En

Beneficiile certificării Sistemului de management al energiei (SMEn), conform prevederilor cerințelor standardului ISO 50001:2019:

Conducerea societăţii prin politica energetică în care sunt incluse  angajamente de:

 • îmbunătăţire continuă a performanţei energetice;
 • asigurare a resurselor pentru realizarea obiectivelor şi ţintelor;
 • conformare cu cerinţele referitoare la utilizarea energiei, consumului energiei şi eficienţei energetice;
 • achiziţionarea de produse şi servicii energetice eficiente şi proiectarea adecvată pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice;
 • stabilirea obiectivelor şi ţintelor energetic

 

Asigură o serie de îmbunătăţiri ale performanţei energetice, inclusiv ale eficienţei energetice, a utilizării energiei și a consumului de energie:

 • obținerea unor performanţe reale privind energia și demonstrarea acestor performanţe părților interesate, printr-un management tehnic și economic al aspectelor semnificative privind energia;
 • reducerea riscurilor de asigurare;
 • atragerea investițiilor;

reducerea costurilor prin o mai eficientă utilizare a resurselor.