de la fondare
Certificatele sistemului de management integrat
Certificat Nr. 085C

Beneficiile certificării Sistemului de management al calității (SMC), conform prevederilor cerințelor standardului ISO 9001:2015:

  • Conducerea activității întregii întreprinderi într-un mod planificat și sistematic, conform principiilor managementului calității;
  • Obținerea rezultatelor în raport cu obiectivele calității;
  • O mai mare înțelegere a proceselor organizației, ce implica angajamentul ferm al managementului, definirea clara a responsabilităților și autorităților, comunicarea interna și externă îmbunătățită, utilizarea mai eficienta a resurselor și reducerea costurilor de neconformitate (non-calităţii);
  • Transparența și eficienţa proceselor interne ale întreprinderii;
  • Menținerea și îmbunătățirea performanței produselor și serviciilor livrate clienților;
  • Creșterea credibilității și a încrederii partenerilor de afaceri în calitatea produselor și serviciilor oferite;
  • Identificarea și satisfacerea cerințelor clienților, precum şi ale altor părți interesate: partenerilor de afaceri, furnizori și a cerințelor legale;

Crearea cadrului pentru îmbunătățirea continuă.