de la fondare
Contractare

Consumator casnic – persoană fizică care utilizează serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare furnizat/prestat de Operator, în bază de contract, pentru necesități casnice nelegate de activitatea de întreprinzător sau de cea profesională;

Contractele  se  încheie  individual  de  către  Operator,  cu  fiecare proprietar de apartament din bloc în parte, la inițiativa uneia dintre părți, conform  planului de investiții aprobat de autoritatea publică  abilitată  să  aprobe  tarifele  pentru  serviciul  public  de alimentare cu apă şi de canalizare.

Pentru încheierea unui contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare consumatorul completează o cerere tip (disponibilă la sediul Operatorului sau pe site) cu anexarea copiilor de pe actele menționate în blocul „Documente”, iar  Operatorul  pentru încheierea contractului va utiliza datele şi informația prezentată de către acesta.

Ținem să Vă aducem la cunoștință, că pentru încheierea contractului direct este necesară achitarea tuturor datoriilor la zi, pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare. 

Menționăm, că Operatorul poate să încheie contract de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare şi cu solicitantul care deține imobilul în baza altui drept decât cel de proprietate, cu dreptul de a consemna, în contractul de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, cu condiția de plată preventivă (echivalentul unui consum mediu calculat pe ultimele trei perioade de facturare).

Vă informăm, că în blocurile locative în care furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă și de  canalizare  se  efectuează  în  baza  contractelor  încheiate  de  către  Operator  cu  fiecare proprietar/locatar  de  apartament  în  parte,  facturarea  serviciului  se  efectuează  în  baza  indicilor înregistrați de contoarele individuale conform tarifelor aprobate.

Consumatorul, parte a contractului de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare, care a înstrăinat un imobil, care constituie un loc de consum,  este  obligat  să  achite  integral  plata  şi  datoriile  pentru  serviciul  public  de alimentare cu apă şi de canalizare, penalitățile, dacă sunt prevăzute în contract, şi, în baza cererii depuse la Operator, are dreptul la rezoluțiunea contractului de furnizare/prestare a serviciului  public  de  alimentare  cu  apă  şi/sau  de  canalizare  pentru  locul  de  consum respectiv, în condițiile prevăzute de Codul civil al Republicii Moldova.