de la fondare
Servicii de vidanjare / decolmatare

1. Servicii de transportare cu autospeciale, preluarea în sistemul public de canalizare şi epurarea apelor uzate pentru consumatori noncasnici (Vidanjare).

2. Servicii de deblocare, spălare și profilaxie a rețelelor de canalizare menajeră, care se află în gestiunea D-voastră, începând cu D-150 mm.

3. Revizia tehnică și diagnosticul suprafeței interioare a rețelelor de canalizare menajeră cu camera autopropulsată de televiziune (TV-robot). Calculul serviciilor solicitate se vor efectua în dependenţă de distanţa până la locul prestării şi de volumul lucrărilor îndeplinite.

Solicitările (Comenzile) le transmiteți la:
1. Centrul comercial asistență clienți al S.A. „Apă-Canal Chişinău” (str. Albișoara, 38), (cerere în scris).
2. Prin cancelaria S.A. „ Apă-Canal Chişinău”email:acc@acc.md