de la fondare
Serviciul de apă și de canalizare

Serviciul apa potabila

  1. Captarea apei și pomparea spre stațiile de tratare

  2. Tratarea apei la 2 stații pentru apă din r.Nistru și 74 stații de clorinare la forjare

  3. Transportarea spre consumator

     

Serviciul canalizare

  1. Recepționarea apelor uzate

  2. Epurarea apelor uzate

  3. Gestionarea nămolului