de la fondare
Servicii de analiză apă potabilă

Laboratorul apă potabilă (LAP) şi Laboratorul staţia Nistru (LSN).

Pînă sa ajungă în paharul consumatorilor, apa potabilă furnizată de S.A.”Apă-Canal Chişinău” parcurge un drum foarte lung pornind de la stadiul de apă brută din fluviul Nistru pînă la cel de apă numai bună de băut. Procesul de tratare a apei este unul foarte complicat, deaceea activitatea de bază a laboratoarelor este controlul continuu pe parcursul a 24 de ore al caracteristicilor fizico-chimice şi microbiologice a surselor de apă, a apei ce se prelucrează la toate treptele procesului tehnologic şi în reţelele de distribuţie, menţinând astfel posibilitatea de a asigura în orice moment un control riguros şi sigur al calităţii apei brute, apei tratate şi apei distribuite consumatorilor, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
Personalul laboratoarelor verifică zilnic calitatea apei, prelevînd probe de apă din rezervoare de apă potabilă, reţeaua de distribuţie, sonde arteziene şi fântâini cu izvor local aflate în gestiunea întreprinderii. Punctele de control sunt clar definite şi sunt stabilite de comun acord cu Centrul de Sănătate Publică a mun.Chişinău.
Calitatea apei potabile este verificată în conformitate cu standardele internaţionale de metodă, iar caracteristicile de potabilitate corespund legislaţiei naţionale în vigoare, care este în conformitate cu HG nr 934 din 15.08.2007 precum şi cu normele sanitare în vigoare.
Laboratorul Apă Potabilă efectueaza totodată analize solicitate prin contracte şi comenzi de către clienţi, astfel analizînd atît parametri acreditaţi cît şi cei
neacreditaţi. Laboratorul Apă Potabilă oferă lunarinformaţii privind calitatea apei, care pot fi accesibile şi consumatorilor noştri pe site-ul www.acc.md.