de la fondare
Serviciul de analize ape uzate

Laboratorul apă uzată (LAU) şi Laboratorul apă uzată agenţi economici (LAUAE).

Laboratorul ape uzate (LAU), efectuează determinări fizico-chimice, hidrobiologice şi bacteriologice privind calitatea apelor uzate, apelor epurate, apelor de suprafaţă, apelor drenate şi a nămolurilor depozitate la platformele şi depozitele de nămol de la staţiile de epurare aflate în gestiunea întreprinderii conform graficului de lucru elaborat în conformitate cu HG 950 din 25.11.2013, precum şi normelor deversărilor admisibile aprobate de organele de resor. Laboratorului îi revin atribuţii sporite în acţiunea de urmărire sistematică şi completă a calităţii apelor uzate epurate evacuate în emisar.
Zilnic, se prelevează din toate punctele de control al Staţiei de Epurare mun.Chişinău din care se efectuează seturi de analize. Obligativitatea verificării unui număr mare de indicatori pentru monitorizarea calităţii apelor uzate, este reglementată prin documentele emise de către autorităţile din domeniu.

Laboratorul ape uzate agenţi economici (LAUAE), funcţia de bază este efectuarea permanentă a încercărilor fizico-chimice de laborator a apei uzate, în conformitate cu HG 950 din 25.11.2013, deversate în colectorul municipal de către agenţii economici. LAUAE îndeplinește investigații de laborator în baza comenzilor la efectuarea încercărilor la probele de apă uzată prelevate de Sectorul evidența deversărilor ape uzate agenți economici (SEDAUAE), Sectorul de inspecție a sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare a consumatorilor non-casnici (SISAACCN) al Departamentului tehnic, producție. Laboratorul efectuează totodată analize solicitate prin contracte şi comenzi de către clienţi externi. LAUAE nu prelevează probe de apă uzată, acestea fiind prelevate de către clientul intern/extern. Toate probele primite de laborator sunt codificate, colaboratorii LAUAE nu cunosc provenienţa probelor de apă uzată.

Vă invităm să consultați oferta de analize a laboratorului și să ne contactați, telefonic sau email, pentru stabilirea detaliilor privind comanda, prelevarea și analiza.