de la fondare
Reguli de instalare a contoarelor de apă

Reguli de instalare a contoarelor de apă pentru diferite tipuri de consumatori

 

 

Case de locuit individuale

  • Contoarele de apă se instalează în căminul de branșare, amplasat  în limita teritoriului consumatorului. Căminul de branșare este parte componentă a instalației interne de apă și aparține consumatorului (art. 4, Legea nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare);
  • Achiziționarea, instalarea, exploatarea, întreținerea, reparația, înlocuirea și verificarea metrologică a contoarelor de apă la branșarea caselor individuale de locuit se efectuează de către operator (S.A. „Apă-Canal Chișinău”) din contul mijloacelor financiare prevăzute în tariful pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare (art. 26, pct. 4,  Legea nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare).

Blocuri locative

  • La blocurile locative contorul comun se instalează în subsolul  blocului (art. 4, Legea nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare). Contorul comun trebuie să asigure debitul de apă normativ atât pentru debitul minim menajer, cât și debitul maximal de apă pentru stingerea incendiilor (pct. 8.14 NCM E. 03.02-14);
  • Tipul de contor care urmează a fi instalat, cu indicarea  parametrilor și caracteristicilor tehnice ale acestora, se selectează de către operator (S.A. „Apă-Canal Chișinău”) (art. 26, pct. 5,  Legea nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare);
  • Achiziționarea, instalarea, exploatarea, întreținerea, reparația, înlocuirea și verificarea metrologică a contoarelor comune a blocurilor locative se efectuează de către operator din contul mijloacelor financiare prevăzute în tariful pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare (art. 26, pct. 4,  Legea nr.303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare).

Agenți economici

  • Tipul de contor care urmează a fi instalat, cu indicarea parametrilor și caracteristicilor tehnice ale acestora, se selectează de către operator (S.A. „Apă-Canal Chișinău”) Pentru agenții economici este obligator instalarea contoarelor de apă cu transmiterea indicațiilor contorului la distanță. (art. 26, pct. 5, Legea 303 din 13.12.2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, Dispoziția nr. 155 din 14.08.2018 S.A. „Apă-Canal Chișinău”).
  • Achiziționare, instalarea, exploatarea, intreținerea, reparația, înlocuirea și verificarea metrologică a contoarelor se efectuază conform contractului încheiat între consumator și operator, din contul mijloacelor financiare ale agentului economic. (art. 26, pct. 4, Legea 303 din 13.12.2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare).
  • Volumul de apă furnizat consumatorului se determină în baza indicilor înregistrați de contorul de apă potabilă sau apă tehnologică. Volumul de ape uzate evacuate în sistemul ublic de canalizare și recepționate de către operator se determină în baza indicilor înregistrați de contorul de evidență a apelor uzate, iar în lipsa lui volumul apelor uzate se determină în baza indicilor înregistrați de contorul de apă potabilă sau apă tehnologică (pct 68 din Regulamentul cu privire la serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare. (Anexă la Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRE nr. 271/2015 din 16.12.2015)).
  • Nu este obligatorie instalarea contoarelor pentru evidența volumelor de ape uzate (pct 70 din Regulamentul cu privire la serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare. (Anexă la Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRE nr. 271/2015 din 16.12.2015)).