de la fondare
Execuția lucrărilor

În momentul depunerii cererii privind realizarea branşării/racordării şi încheierea contractului, solicitantul trebuie să achite tariful pentru branşare/racordare. Ulterior, are loc realizarea branşării/racordării şi semnarea contractului cu privire la serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare.

Cererea-model pentru perfectarea Permisului de branşare/racordare la reţeaua de alimentare cu apă şi de canalizare