de la fondare
Obținerea avizului

Se depune cerere pentru obţinerea Avizului debranşare/racordare, cu
anexarea următoarelor documente (în copii): pentru solicitanţii/consumatorii
casnici:
- actul ce atestă dreptul de proprietate;
- buletinul de identitate al proprietarului;
pentru solicitanţii/consumatorii non-casnici:
- extrasul de la Camera Înregistrării de Stat;
- actul ce atestă dreptul de proprietate, sau dreptul de folosinţă asupra imobilului;
- certificatul de urbanism;
- schema topografică la scara 1:500, 1:2000.
După obţinerea Avizului de branşare/racordare este necesară :
-elaborarea documentaţiei de proiect;
- executarea lucrărilor ce ţin de montarea instalaţiilor interne de apă şi
canalizare, cu invitarea reprezentantului Operatorului;
- obţinerea Permisului de branşare/racordare la reţeaua de alimentare cu apă şi de canalizare.

Lista de documente pentru obținerea de către solicitant a Avizului de branșare/racordare

1.Consumatorii din sectorul particular (imobil existent)

2.Consumatorii din sectorul particular (imobil în construcţie)

3.Agenți economici – pentru obiectivele existente

4.Agenți economici – pentru obiectivele în proiectare

 

Cererea-model la depunerea actelor pentru Avizul de branșare/racordare

  1. 1.Consumatori din Sectorul Particular
  2. 2.Consumatori din Sectorul Clienţi Non-casnici