de la fondare
Evenimente

S.A. „ Apă-Canal Chișinău” angajează Maşinist la instalația cu braț tăietor!

Administrația furnizorului de apă anunță concurs pentru ocuparea funcției de maşinist la instalația cu braț tăietor, cat. 5. În această funcţie se numeşte o persoană cu studii secundare profesionale, cu permisul de conducere a tractorului, și care a trecut un examen medical. Persoana angajată în această funcție este obligat să cunoască: construcţia tractorului, havezei de tăiat asfalt şi principiile de funcţionare şi caracteristicile tehnice; principiul de lucru ale instalaţiilor mecanice, hidraulice şi electrice; montarea şi demontarea havezei de tăiat asfalt, principiul de apariţie a defecţiunilor şi modalităţile  de înlăturare  a acestora, regulile   de   tăierea   asfaltului, pământurilor de diverse categorii la diverse adâncimi; regulamentul circulaţiei rutiere; regulile, normele  și instrucțiunile de securitate şi sănătate în muncă, şi de protecţie antiincendiară.

În obligațiunile sale funcționale se va regăsi:

 1. Să conducă tractorul cu haveza de tăiat asfalt  la efectuarea lucrărilor de tăiere a asfaltului, pământului de  diferite categorii la diverse adâncimi; reparaţie, testare şi reglare a mecanismului;

2. Să supravegheze permanent starea tehnică a mecanismului atribuit;

3 Să efectueze lucrări de deservire tehnică calitativă, conform planului grafic aprobat;

4. Să acorde o deosebită prioritate sistemului de frânare, hidropompelor, lopeţii şi cilindrilor hidraulici.

Candidaţii vor expedia curriculum vitae (CV) pe posta electronică a întreprinderii acc@acc.md sau vor depune curriculum vitae (CV) şi copii ale: actului de identitate, actelor de studii (diplomă/certificat de absolvire), la sediul întreprinderii, situat în str. Albişoara, 38, mun. Chişinău, biroul 308 (resurse umane) de luni pînă vineri între orele 13:00 pînă la 16:00.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la telefonul 022-256-842 zilnic, între orele 08.00-16.00.