de la fondare
Evenimente

Funcție vacantă de Inginer mecanic la S.A. „ Apă-Canal Chișinău”

Administrația furnizorului de apă anunță concurs pentru ocuparea funcției de inginer mecanic. În funcţie de inginer mecanic, poate fi desemnată o persoană cu studii superioare tehnice în domeniu și cu o experiență de muncă nu mai puțin de 3 ani. Inginerul mecanic, este obligat să cunoască:  construcția utilajelor, tehnologia reparațiilor la instalații sau utilaje, modul de funcționare a acestora; limba oficială a Republicii Moldova la nivelul competenții a funcției; instrucțiunile în vigoare cu privire la exploatarea utilajelor mecanice.

În obligațiunile sale funcționale se va regăsi:

1. Să asigure funcționarea, întreținerea și repararea mașinilor, utilajelor și echipamentelor mecanice conform planurilor și graficelor.

2. Să păstreze în bune condiții utilajele.

3. Să verifice și să stabilească necesarul de utilaje, echipamente, materiale, piese de schimb pentru buna funcționare a centralei electrice și să asigure introducerea acestora în planul de achiziții.

4. Să intervină imediat în cazul constatării nerespectării regulamentelor și normativelor de exploatare, întreținere și reparare în vigoare și să aducă imediat la cunoștință șefului ierarhic.

5. Să propună soluții pentru rezolvarea neconformităților identificate.

Candidaţii vor expedia curriculum vitae (CV) pe posta electronică a întreprinderii acc@acc.md sau vor depune curriculum vitae (CV) şi copii ale: actului de identitate, actelor de studii (diplomă/certificat de absolvire), la sediul întreprinderii, situat în str. Albişoara, 38, mun. Chişinău, biroul 310 (resurse umane) de luni pînă vineri între orele 13:00 pînă la 16:00.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la telefonul 022-256-842 zilnic, între orele 08.00-16.00.