130 ani de la fondare
Evenimente

Funcție vacantă de Inginer-chimist la S.A. „ Apă-Canal Chișinău”

Administrația furnizorului de apă anunță concurs pentru ocuparea funcției de inginer-chimist. În funcţie de inginer-chimist, poate fi desemnată o persoană cu studii superioare de specialitate în domeniul chimiei. Inginerul-chimist, este obligat să cunoască:  standardele și metodele referitor la efectuarea analizelor chimice, utilajului de laborator și regulile de exploatare, prevederile actelor normative privind calitatea apei potabile, de suprafață, uzată, epurată, materialele și reactivele utilizate; să posede calităţi organizatorice.

În obligațiunile sale funcționale se va regăsi:

1. Cunoașterea și respectarea regulilor de exploatare și folosire a utilajului și dispozitivelor electrice.

2. Participarea la implementarea metodelor și procedurilor noi de investigare, conform documentelor normative.

3. Întocmirea curbelor de calibrare și pregătirea reactivilor necesari.

4. Păstrarea în curățenie și ordinea  recipientelor chimice, utilajului de încercări, mijloacelor de măsurare și locului de muncă.

5. Să respecte disciplina muncii.

Candidaţii vor expedia curriculum vitae (CV) pe posta electronică a întreprinderii acc@acc.md sau vor depune curriculum vitae (CV) şi copii ale: actului de identitate, actelor de studii (diplomă/certificat de absolvire), la sediul întreprinderii, situat în str. Albişoara, 38, mun. Chişinău, biroul 310 (resurse umane) de luni pînă vineri între orele 13:00 pînă la 16:00.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la telefonul 022-256-842 zilnic, între orele 08.00-16.00.