130 ani de la fondare
Evenimente

Funcții vacantă de Colector probe la S.A. „ Apă-Canal Chișinău”

Administrația furnizorului de apă anunță concurs pentru ocuparea funcției de colector probe. În funcţie de colector probe se numeşte o persoană cu studii medii, care trebuie să cunoască efectuarea prelevării probelor și transportarea lor în laborator și să posede calităţi organizatorice..

În obligațiunile sale funcționale se vor regăsi:

– Să efectueze la timp și calitativ prelevarea probelor de apă de suprafață, apă freatică, apă epurată, apă uzată sedimente, conform graficului de prelevare și planului de  lucru aprobat de directorul general.

– Să efectueze operațiuni de eșantionare a probelor în conformitate cu metodele aprobate și procedurile stabilite la prelevarea, conservarea și transportarea probelor.

– Să cunoască schema și denumirea punctelor de control.

– Să asigure ca recipientele cu probe să fie etichetate sau notate cu date concrete de identificare a probei.

– Să depoziteze probele, recipientele și instrumentele în locuri prestabilite.

Candidaţii vor expedia curriculum vitae (CV) pe posta electronică a întreprinderii acc@acc.md sau vor depune curriculum vitae (CV) şi copii ale: actului de identitate, actelor de studii (diplomă/certificat de absolvire), la sediul întreprinderii, situat în str. Albişoara, 38, mun.Chişinău, biroul 308 (resurse umane) de luni până vineri între orele 13:00 până la 16:00. Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la telefonul 022-256-842 zilnic, între orele 08.00-16.00.