de la fondare
Evenimente

Funcție vacantă de Electrogazosudor la S.A. „ Apă-Canal Chișinău”

Administrația furnizorului de apă anunță concurs pentru ocuparea funcției de electrogazosudor. În funcţia de electrogazosudor poate fi numită persoana cu studii profesionale tehnic secundare  sau cu cursuri de instruire în domeniul respectiv și a susţinut examenul medical. 

În obligațiunile electrogazosudorului se vor regăsi: deținerea documentelor specializate pentru efectuarea lucrărilor de sudură electrică și cu gaze și respectiv tăierea metalelor cu gaze naturale. De asemenea electrogazosudorul este obligat să cunoască: construcţia aparatelor de sudare electrică şi cu gaz, automatelor şi semiautomatelor; regulile de exploatare și reparare a utilajului de sudură; să sudeze manual cu arc electric şi cu gaze a detaliile de diferite complicaţii; să efectueze lucrări de sudură la construcţii şi conducte din metale, fontă, metale neferoase şi conducte din metale carbonate în toate poziţiile din spaţiu a rosturilor; să sudeze automat şi mecanic noduri, construcţii la apeducte din diferite metale, fontă, metale neferoase şi aliaj; să efectueze şlefuirea complicată manuală aeriană cu arc electric a detaliilor din aliaj, fontă, metale neferoase în diferite poziţii.

Candidaţii vor expedia curriculum vitae (CV) pe posta electronică a întreprinderii acc@acc.md sau vor depune curriculum vitae (CV) şi copii ale: actului de identitate, actelor de studii (diplomă/certificat de absolvire), la sediul întreprinderii, situat în str. Albişoara, 38, mun. Chişinău, biroul 308 (resurse umane) de luni până vineri între orele 13:00 până la 16:00.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la telefonul 022-256-842 zilnic, între orele 08.00-16.00.