de la fondare
Evenimente

Funcție vacantă de Inginer la linie la S.A. „ Apă-Canal Chișinău”

Administrația furnizorului de apă anunță concurs pentru ocuparea funcției de inginer la linie. În funcţie de inginer la linie se numeşte o persoană cu studii superioare în domeniul tehnic.

În obligațiunile sale funcționale se vor regăsi: organizarea activității și conlucrarea cu grupelor de lucrători întru majorarea indicatorilor de producție; colectarea datelor în teren; depistarea perderile de apă la instalațiile de alimentare cu apă și de canalizare; depistarea scurgerile latente cu aparate speciale; dirijarea și controlul activității lăcătușilor la rețele.

Candidaţii vor expedia curriculum vitae (CV) pe posta electronică a întreprinderii acc@acc.md sau vor depune curriculum vitae (CV) şi copii ale: actului de identitate, actelor de studii (diplomă/certificat de absolvire), la sediul întreprinderii, situat în str. Albişoara, 38, mun.Chişinău, biroul 308 (resurse umane) de luni pînă vineri între orele 13:00 pînă la 16:00. Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la telefonul 022-256-842 zilnic, între orele 08.00-16.00.