130 ani de la fondare
Evenimente

Funcții vacantă de laborant la analiza chimică la S.A. „ Apă-Canal Chișinău”

Administrația furnizorului de apă anunță concurs pentru ocuparea funcției de laborant la analiza chimică. Laborant la analiza chimică, trebuie să posede studii medii şi să aibă vârsta nu mai mică de 18 ani.

Totodată, laborantul la analiza chimică va exercita, după necesitate, prelevarea probelor de apă brută de la toate etapele procesului tehnologic de tratare a apei potabile conform graficelor de prelevare a probelor aprobate, de la apeducte noi şi alte probe conform cererilor şi contractelor.

Laborantul la analiza chimică este obligat să menţină utilajul, mijloacele de măsurare, inventarul de laborator, locul său de muncă, din punct de vedere al mediului, într-o stare corespunzătoare cerinţelor de securitate şi mediu.

Candidaţii vor expedia curriculum vitae (CV) pe posta electronică a întreprinderii acc@acc.md sau vor depune curriculum vitae (CV) şi copii ale: actului de identitate, actelor de studii (diplomă/certificat de absolvire), la sediul întreprinderii, situat în str. Albişoara, 38, mun.Chişinău, biroul 308 (resurse umane) de luni până vineri între orele 13:00 până la 16:00. Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la telefonul 022-256-842 zilnic, între orele 08.00-16.00.