de la fondare
Evenimente

S.A. „ Apă-Canal Chișinău” angajează Montator conducte exterioare!

Administrația furnizorului de apă anunță concurs pentru ocuparea funcției de montator conducte exterioare. În această funcţie se numeşte o persoană cu studii secundare profesionale în domeniul construcții, deține Permis de exercitare ca agățător, cat.2, care a susținut examenul medical și are vechime în muncă de cel puțin 3 ani. Persoana angajată în această funcție este obligat să cunoască:
– Procesele tehnologice privind efectuarea lucrărilor de instalare a conductelor;
– citirea desenelor tehnice;
– sortimentul metalelor și armăturilor, țevilor, clasificarea și destinația lor; vane, ventile robinete etc.;
– structura și metodele de reparație a rețelelor de alimentare cu apă și canalizare din oțel și polietilenă;
– regulile de lucru cu aparataj electric;
– Limba oficială a Republicii Moldova la nivelul de competență a funcției.
În obligațiunile sale funcționale se va regăsi:
1. Să efectueze lucrări de montare – demontare a țevilor, vanelor etc., a sistemelor de canalizare, apeductelor și rețelelor termice;
2. Să efectueze lucrări complexe de lăcătușărie pe șantier;
3. Să instaleze vane, țevi de diferite diametre;
4. Să monteze nodul de evidență a debitului de apă;
5. Să instaleze țevi din polietilenă, oțel și fontă cu diferite diametre;
6. Să monteze cămine de apă și canalizare circulare, camere de vizitare dreptunghiulare;
7. Să efectueze lucrări de testare și spălare a țevilor montate;
8. Să pregătească șanțul pentru montarea țevilor de canalizare;
9. Să efectueze conectările individuale;
10. Să efectueze lucrări de agățare, legare și suspendare a sarcinii pe cîrligul macaralei.
Candidaţii vor expedia curriculum vitae (CV) pe posta electronică a întreprinderii acc@acc.md sau vor depune curriculum vitae (CV) şi copii ale: actului de identitate, actelor de studii (diplomă/certificat de absolvire), la sediul întreprinderii, situat în str. Albişoara, 38, mun.Chişinău, biroul 308 (resurse umane) de luni pînă vineri între orele 13:00 pînă la 16:00. Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la telefonul 022-256-834; 022-256-842 zilnic, între orele 08.00-16.00.