130 ani de la fondare
Evenimente

S.A. „ Apă-Canal Chișinău” angajează Lăcătuş-reparator!

Administrația furnizorului de apă anunță concurs pentru ocuparea funcției de lăcătuş-reparator, cat. 4. În această funcţie se numeşte o persoană cu studii profesionale tehnic secundare de profil electro-mecanic, care a trecut un examen medical şi vechime în muncă cel puţin de trei ani. Persoana angajată în această funcție este obligat să cunoască:
– Construcţia mecanismelor, autotransportului, remorcilor şi alte agregate aflate în reparaţie, condiţiile tehnice la repararea, asamblarea, testarea şi ajustarea agregatelor sofisticate şi dispozitivelor electrice;
– Motivele de uzare a pieselor, metodele de determinare şi înlăturare, construcţia aparatelor de testare;
– Regulile şi normele de securitate şi sănătate în muncă, şi de protecţie antiincendiară;
– Limba oficială a Republicii Moldova la nivelul competenţei profesionale.
În obligațiunile sale funcționale se va regăsi:

1. Să îndeplinească lucrări de reparare, montare, demontare a agregatelor, pieselor de schimb la mecanisme autotransport, remorci si utilaje cu diferite complexități;
2. Să îndeplinească lucrările de demontare, reparaţie, montare şi încercare a nodurilor şi mecanismelor simple;
3. Să efectueze lucrări de reparaţie a utilajului mecanic: pompelor, vanelor, închizătoarelor etc.;
4. Să efectueze lucrări de lăcătușărie pentru prelucrarea pieselor;
5. Să efectueze controlulul întegrității a cablului de agăţare utilajului;
6. Să îndeplinească lucrări de demontare și montare a mecanismelor electromecanice de acționare a vanelor;
7. Să ansambleze elementele construcţiilor metalice executând toate operaţiile necesare conform procedurii de montaj.
Candidaţii vor expedia curriculum vitae (CV) pe posta electronică a întreprinderii acc@acc.md sau vor depune curriculum vitae (CV) şi copii ale: actului de identitate, actelor de studii (diplomă/certificat de absolvire), la sediul întreprinderii, situat în str. Albişoara, 38, mun.Chişinău, biroul 308 (resurse umane) de luni pînă vineri între orele 13:00 pînă la 16:00. Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la telefonul 022-256-834; 022-256-842 zilnic, între orele 08.00-16.00.