de la fondare
Evenimente

S.A. „ Apă-Canal Chișinău” angajează Lăcătuș auto!

Administrația furnizorului de apă anunță concurs pentru ocuparea funcției de lăcătuș auto. În această funcţie se numeşte o persoană cu studii medii speciale tehnice, cu atestarea medicală în conformitate cu funcţia ce o va deţine. Persoana angajată în această funcție este obligat să cunoască:
1. Legislaţia privind transportul auto, Regulamentul circulaţie rutiere;
2. Tehnologia, metodele de exploatare şi reparaţie a transportului auto;
3. Acte legislative și normative de securitate și sănătate în muncă şi de igienă a muncii, normele antiincendiare;
4. Bazele economiei şi de organizare a muncii;
5. Limba oficială la nivelul de competenţă a funcţiei.
În obligațiunile sale funcționale se va regăsi:
1. Să execute ordinele şi dispoziţiile maistrului repararea mijloacelor de transport şi a şefului Sectorului auto, şef DM.
2. Să efectueze recepţia şi deservirea tehnică a automobilelor şi mecanismelor, conform proceselor tehnologice.
3. Să exploateze şi să deservească utilajul mecanic şi echipamentul electric, conform regulilor şi normelor stabilite.
4. Să nu folosească în procesul de reparaţie scule şi instrumente defecte, precum, materiale şi piese de schimb deteriorate, sau care nu corespund normelor şi standardelor stabilite.
5. Să cunoască şi să efectueze lucrările de deservire tehnică Nr.1/Nr.2 şi reparaţii curente, cu dezasamblarea şi asamblarea agregatelor principale conform tehnologiei.
6. Să păstreze integritatea bunurilor materiale şi să folosească raţional mecanismele şi utilajul din dotare.
7. Să asigure efectuarea calitativă a lucrărilor de reparaţie şi reglare a automobilelor şi dispozitivelor.
Candidaţii vor expedia curriculum vitae (CV) pe posta electronică a întreprinderii acc@acc.md sau vor depune curriculum vitae (CV) şi copii ale: actului de identitate, actelor de studii (diplomă/certificat de absolvire), la sediul întreprinderii, situat în str. Albişoara, 38, mun.Chişinău, biroul 308 (resurse umane) de luni pînă vineri între orele 13:00 pînă la 16:00. Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la telefonul 022-256-834; 022-256-842 zilnic, între orele 08.00-16.00.