130 ani de la fondare
Evenimente

Funcții vacantă de laborant la analiza chimică la S.A. „ Apă-Canal Chișinău”

Administrația furnizorului de apă anunță concurs pentru ocuparea funcției de laborant la analiza chimică. Laborant la analiza chimică, trebuie să posede studii medii, cursuri de laborant şi să aibă vârsta nu mai mică de 18 ani. De asemenea, este obligat să cunoască: standardele şi metodele stabilite la efectuarea analizelor chimice, utilajul laboratorului şi regulile de exploatare, materialele şi reactivele utilizate.

Totodată, laborantul la analiza chimică trebuie să exercite, după necesitate, prelevarea probelor de apă brută de la toate etapele procesului tehnologic de tratare, a apei potabile din rezervoarele de înmagazinare a apei la ieşire de la Staţia de Tratare (STA) şi  rezervoarele de apă potabilă orăşăneşti şi municipale, din reţelele de distribuţie orăşăneşti şi municipale, din fântânile de mină şi sondele arteziene aflate în gestiunea întreprinderii, apă de suprafaţă, apă uzată, conform graficelor de prelevare a probelor aprobate, de la apeducte noi şi alte probe conform cererilor şi contractelor.

Analizele chimice de complexitate trebuie să fie efectuate la timp şi calitativ, conform metodelor aprobate şi validate asigurând veridicitatea, exactitatea și obiectivitatea rezultatelor.

Laborantul la analiza chimică este obligat să menţină utilajul, mijloacele de măsurare, inventarul de laborator, locul său de muncă, din punct de vedere al mediului, într-o stare corespunzătoare cerinţelor de securitate şi mediu.

Candidaţii vor expedia curriculum vitae (CV) pe posta electronică a întreprinderii acc@acc.md sau vor depune curriculum vitae (CV) şi copii ale: actului de identitate, actelor de studii (diplomă/certificat de absolvire), la sediul întreprinderii, situat în str. Albişoara, 38, mun.Chişinău, biroul 308 (resurse umane) de luni până vineri între orele 13:00 până la 16:00. Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la telefonul 022-256-834; 022-256-842 zilnic, între orele 08.00-16.00.