de la fondare
Evenimente

Funcție vacantă de PLACATOR CU PLACI, categoria 4

Administrația furnizorului de apă anunță concurs pentru ocuparea funcției placator cu plăci, categoria 4În această funcție poate fi numită o persoană cu studii profesional tehnic secundare sau cursuri  specializate de profil și care a susţinut examenul medical. Candidatul trebuie să întrunească următoarele cerinţe calificative:

I. CERINŢE CALIFICATIVE:

1.1.  Plăcătorul cu plăci, categoria 4, este obligat să cunoască:

  • Sortimentul materialelor adezive;
  • Regulile de lucru cu aparatajul electric;
  • Metodele de trasare, însemnare pe suprafeţe orizontale şi verticale;
  • Regulile de reparaţie a pardoselilor şi înlocuirea plăcilor;
  • Metoda de placare cu placaje din sticlă;
  • Limba oficială a Republicii Moldova, la nivelul competenţei profesionale.

II. OBLIGAȚIUNI FUNCȚIONALE

2.1. Să efectueze lucrări de montare a plăcilor din diferite materiale, pe mortar, mastic pe suprafeţe dreptunghiulare cu grosimea rostului de 2 mm;

2.2. Să  repare pardoseli din placaj;

2.3. Să monteze placaje cu ajutorul maşinii de placat prin vibrare;

2.4. Să efectueze calitativ şi la termen lucrările, puse în sarcini de către şeful de şantier, este responsabil pentru rezultatele activităţii.

Candidaţii vor expedia curriculum vitae (CV) pe posta electronică a întreprinderii acc@acc.md sau vor depune curriculum vitae (CV) şi copii ale: actului de identitate, actelor de studii (diplomă/certificat de absolvire), carnetului de muncă, la sediul întreprinderii, situat în str.Albişoara, 38, mun.Chişinău, biroul 310 (resurse umane) de luni pînă vineri între orele 13:00 pînă la 16:00. Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la telefonul 022-256-834; 022-256-842 zilnic, între orele 08.00-16.00.