de la fondare
Evenimente

Funcție vacantă de Dulgher la S.A. „ Apă-Canal Chișinău”

Administrația furnizorului de apă anunță concurs pentru ocuparea funcției Dulgher, categoria 3-6. În funcţie de dulgher, categoria 3- 6 poate fi numită o persoană cu studii secundare profesionale și a urmat examinarea medicală.  Candidatul trebuie să întrunească următoarele cerinţe calificative:

 Dulgherul, categoria 3 – 6 este obligat să cunoască:

  • Desenele tehnice şi procesele tehnologice;
  • Construcţiile de lemn de complexitate înaltă a construcţiilor inginereşti;
  • Construcţia şi metodele de montare a tuturor tipurilor de cofraje;
  • Regulile de lucru cu aparatajul electric;
  • Limba oficială a Republicii Moldova la nivelul competenţei profesionale.

OBLIGAȚIUNI FUNCȚIONALE:

2.1. Să  efectueze lucrări  complexe de montare a cofrajelor la arce, cupole, cuve, etc.;

2.2. Să confecţioneze construcţii din cherestea  şi obiecte de tâmplărie;

2.3. Să execute lucrări de reparaţie, montare la pardoseli fabricate din cherestea, material plastic, laminat, parchet şi montate pe stat suport de deferite tipuri, precum şi accesorii pentru pardoseli;

2.4. Să efectueze lucrările de finisare a pardoselilor după montare;

2.5. Să efectueze lucrări la elementele din lemn la acoperişurile şarpante;

2.6. Să monteze, să repare elementele tocurilor la uşi şi ferestre;

2.7. Să efectueze lucrări de reparaţie capitală, montarea uşilor şi ferestrelor, feronerie, să monteze lăcăţi, minere, etc.;

2.8. Să monteze glasvanduri, lambriuri din diferite materiale, să monteze baghete din lemn la pereţi şi tavane;

2.9. Să monteze tavane suspendate de deferite tipuri.

Candidaţii vor expedia curriculum vitae (CV) pe posta electronică a întreprinderii acc@acc.md sau vor depune curriculum vitae (CV) şi copii ale: actului de identitate, actelor de studii (diplomă/certificat de absolvire), la sediul întreprinderii, situat în str. Albişoara, 38, mun.Chişinău, biroul 308 (resurse umane) de luni până vineri între orele 13:00 pînă la 16:00. Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la telefonul 022-256-834; 022-256-842 zilnic, între orele 08.00-16.00.