de la fondare
Evenimente

Investițiile și reparațiile capitale ale rețelelor de alimentare cu apă vor reduce numărul de scurgeri și pierderile de apă

Starea tehnică a rețelelor de alimentare cu apă, cauza și intensitatea scurgerilor de apă, precum și modalitatea de îmbunătățire a situației actuale sunt doar câteva aspecte importante la care zi de zi munceşte administraţia furnizorului de apă. Conform studiilor efectuate de specialiştii noştri s-a demonstrat că în ultimii ani s-a înregistrat o tendință de scădere a numărului de scurgeri de apă. Acest fapt se datorează în mare parte investițiilor din domeniu. Totuși, starea tehnică a rețelelor este factorul numărul unu care determină numărul de scurgeri. Cele peste 1900 de km de rețele ale S.A. „Apă-Canal Chișinău” , au o uzură medie de peste 60 la sută. La acestea se poate de adăugat şi zeci de kilometri de reţele fără stăpân. În astfel de condiții, scurgerile de apă sunt practic inevitabile. În ultimii ani avem o stabilitate la acest capitol, zilnic, în capitală se înregistrează în mediu circa 30-40 de scurgeri de apă.  Indicele liniar de reparaţii este de aproximativ 7 remedieri/km/an, comparativ cu 0.5 remedieri/km/an în ţările occidentale. Dacă este să comparăm unii indici, atunci rezeultate sunt evidenete. Dacă în 2014 la lungimea reţelelor de apă existente de 1877,86 km se inregistra 6,6 scurgeri de apă, în 2015 avem 1896.00 km şi 7,01 scurgeri, iar în 2016 la cele 1018, 45 km de apeduct avem deja 5,18 avarii.

Este evident, că pentru reducerea numărului scurgerilor de apă, și respectiv a cheltuielilor  pentru reparațiile curente, este necesar de majorat sursele pentru investiţii şi reparaţii capitale a reţelelor. În ultimii 5 ani, inclusiv cu investiţiile din bugetul municipal, au fost renovate circa o   100 km de apeduct.

Un alt indice important este volumul pierderilor de apă din cauza scurgerilor la reţele, care depinde nu numai de numărul şi caracterul scurgerilor, ci şi de capacitatea tehnică şi organizatorică a furnizorului de a depista şi de a se mobiliza pentru a interveni rapid în scopul lichidării scurgerii. Examinarea și verificarea în teren a acestora se efectuează de către echipele operative din cadrul Serviciului dispeceratului central, care activează non-stop. În caz de necesitate, specialiștii furnizorului de apă localizează avarierea prin deconectarea tronsonului avariat. Zilnic în municipiu activează 15 echipe care efectuează diferite lucrări de întreţinere şi reparaţie la reţelele de apă. Deseori, lucrările sunt efectuate cu depăşirea programului de lucru, pentru urgentarea şi finalizarea lucrărilor. În cazul avariilor de proporţii lucrul echipelor se organizează până la lichidarea avariei. Avariile de proporţii sunt lichidate prioritar. Majoritatea scurgerilor sunt lichidate în primele 24 de ore. Dacă e să comparăm în 2016 termenul mediu de remedierea a avariilor a constituit 20,16 ore, în 2017 este de 18,78 ore.

Indicele liniar de pierderi include nu numai scurgerile de apă din cauza deteriorării conductelor, dar şi un şir de consumuri tehnologice de apă, necesare pentru întreţinerea reţelelor, cum ar fi spălarea reţelelor de apă, testarea hidranţilor şi stingerea incendiilor, profilaxia şi desfundarea reţelelor de canalizare, Staţiilor de Epurare, pompare etc.  De aceea, cu certitudine e de menţionat, că o mare parte  de apă  care o vedem pe carosabil, nu neapărat este din cauza avariilor de apeduct. Aceste pierderi tehnologice de apă normativ deja sunt prevăzute în capitolul costuri tarifare, ceea ce înseamnă că locuitorii capitalei nicidecum nu le achită dublu.

La prima vedere, pentru reducerea volumului scurgerilor de apă,  cea mai simplă soluţie ar fi angajarea unui număr mai mare de personal, dar randamentul acestora ar fi redus, cheltuielile pentru reparaţiile curente vor creşte şi inevitabil vor majora costul serviciilor de alimentare cu apă. În acest caz, numărul de scurgeri va fi în continuare mare, iar tariful pentru servicii se va majora şi mai mult.

Cea mai eficientă soluţie de reducere a volumului pierderilor de apă din cauza scurgerilor, este înlocuirea reţelelor uzate. Totuşi există şi rezerve în domeniul ridicării productivităţii muncii echipelor pentru exploatarea reţelelor prin dotarea acestora cu mecanisme şi tehnică, care astăzi au un grad sporit de uzură  de peste 80 %.  Tocmai de aceea datorită Proiectului Program de modernizare a sistemului de alimentare cu apă, cu sprijinul partenerilor de dezvoltare BERD şi BEI, valoarea totală a Proiectului e de cca 62 mln euro, inclusiv 14 mln euro sub formă de grant, situaţia se va schimba radical. În rezultatul implimentării acestui Proiect vor fi  reduse riscurile de sănătate pentru populaţie, precum şi  se va preveni  exploatarea excesivă a resurselor naturale şi poluarea mediului. Proiectul propus presupune următoarelor lucrări și servicii:

– Reabilitarea rețelelor de apă și de canalizare (proiectare şi construire), urmînd a fi reabilitate cca 200 km de reţea de apeduct şi 7 km de reţea de canalizare. Asta în condiţiile în care lungimea reţelelor de apeduct constituie 1980 km.  Pe sait.ul  http://gisweb.acc.md/reabilitare-retele/  pot fi vizualizate adrese exacte care urmează a fi reabilitate

– Reconstruirea stațiilor de pompare

– Instrumente de întreținere și echipamente de detectare a scurgerilor

– Vehicule și camioane speciale pentru sistemul de operare și întreținere

– Sistem informațional de management

– Sistem SCADA (Supraveghere Control si Achiziții de Date)

– Reconstruirea stației de epurare a apelor uzate (proiectare şi construire)

– Reabilitarea unității de electro-clorinare (proiectare şi construire)

– Reabilitarea puțurilor de foraj și a utilajului de tratare a apei (proiectare şi construire)

– Reabilitarea rezervoarelor de apă

Prin urmare, implimentarea acestui Proiect care este vitală pentru oraş. Astfel primul obiectiv a fost depunerea eforturilor pentru depăşirea situaţiei financiare complicate şi deblocării obstacolelor în implimentarea Proiectului. Pentru aceasta a fost contractat un împrumut de la o instituţie financiară din Republica Moldova. Ca rezultat Au fost livrate:

  • instrumentele de întreţinere şi echipamentele de detectare a scurgerilor în valoare de cca 15,7 mln lei;
  • vehicule specializate şi camioane şi anume 13 excavatoare; 2 maşini de capacitate mare şi 5 utilaje mobile pnt curăţarea canalizării; 24 de maşini specializate şi 6 remorci toate în valoare de peste 63 mln lei
  1. Iar la celelalte capitole: pentru unele pachete de investiţii au fost deja examinate ofertele, urmînd a fi semnate contractele odată cu aprobarea tarifelor, pentu altele sunt în proces de examinare