de la fondare
Evenimente

Funcție vacantă de Lăcătuş la reţele de apeduct/canalizare la S.A. „ Apă-Canal Chișinău”

Administrația furnizorului de apă anunță concurs pentru ocuparea funcției de lăcătuş la reţele de apeduct/canalizare.  În această funcție poate fi numită o persoană cu studii profesionale, tehnic secundare sau cursuri de meserie, și care a trecut comisia medicală şi este apt de lucru. Candidatul trebuie să întrunească următoarele cerinţe calificative:

– Lucrările de lăcătuşerie. Construcţia şi principiul de lucru al vanelor, hidranţilor, coloanelor de distribuire a apei, conductelor, preselor hidraulice şi manometrelor;

– Limba oficială a Republicii Moldova la nivelul de competenţă a funcţiei;

– Prevederile regulamentelor, instrucţiunilor şi actelor normative de activitate.

În obligațiunile sale funcționale se va regăsi:

  1. Efectuarea lucrărilor de reparaţie a reţelelor de alimentare cu apă, etanşare, turnarea plumbului şi a altor înlocuitori, a ţevilor cu diametre de la 300 și  sub 900 mm;
  2. Instalarea şi schimbarea armaturii la reţelele în funcţionare;
  3. Determinarea caracterului defectelor la reţelele magistrale;
  4. Efectuarea lucrărilor de spălare a țevilor.;
  5. Efectuarea curăţirii reţelelor de apă şi colectoarelor la adâncime.

Candidaţii vor expedia curriculum vitae (CV) pe posta electronică a întreprinderii acc@acc.md sau vor depune curriculum vitae (CV) şi copii ale: actului de identitate, actelor de studii (diplomă/certificat de absolvire) la sediul întreprinderii, situat în str. Albişoara, 38, mun. Chişinău, biroul 310 (Departamentul resurse umane) de luni până vineri, între orele 13:00 – 16:00. Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la numerele de telefon:  022-256-834; 022-256-842 zilnic, între orele 08.00-16.00.