130 ani de la fondare
Evenimente

ANRE a organizat dezbateri pe marginea ajustării tarifului la apa potabilă

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a organizat astăzi, dezbateri publice pe marginea solicitării întreprinderii  S.A. ”Apă-Canal Chișinău” privind ajustarea tarifului la apa potabilă şi canalizare.  În cadrul dezbaterilor publice administraţia furnizorului de apă a argumentat cererea de ajustare a tarifelor prin sporirea cheltuielilor prognozate pentru anul 2017, iar  scumpirile fiind inevitabile în condițiile în care tarifele nu au fost ajustate deja de opt ani. Astfel, întreprinderea înregistrează pierderi de milioane lei și ar putea ajunge în faliment dacă nu vor fi ajustate noile tarife. În şedinţa de astăzi au fost puse în discuţie aprobarea tarifului, reieşind din costurilor de bază pentru serviciile de apă şi canalizare, aprobate anterior. Precizăm, că începând cu luna iulie 2015, ACC s-a adresat la ANRE cu solicitarea de ajustare a tarifelor în baza noii metodologii aprobate. Pentru a asigurarea transparenţei, ACC, a prezentat ANRE, în detalii, toate cheltuielile, cu argumentele de rigoare. Astfel, ANRE conform legislaţiei în vigoare a delegat o misiune de audit în cadrul furnizorului de apă. Timp de trei luni, cât a durat misiunea de audit, au fost depistate un şir de nereguli, care de asemenea sunt cunoscute publicului larg. Evident că, rezultate misiunii de audit şi concluziile de rigoare au fost luate în calcul de către administraţia ACC. Prin urmare,  la etapa examinării costurilor de bază,a fost constituit  un grup de lucru format din reprezentanţi ai ACC şi ANRE, care au identificat cheltuielile de bază care urmează să se regăsească în calcularea tarifului ajustat.

De menţionat că, la stabilirea costurilor de bază a fost luat în calcul actul misiuni de audit şi nu au fost acceptate un şir de cheltuieli, în deosebi cele ce ţin de procurarea mobilei de lux, maşinii de lux, dar şi diferenţa de cost a materialelor procurate ca urmare a licitaţiilor trucate. De asemenea nu au fost luate în calcul şi unele costuri ce ţin de remunerarea personalului, costuri administrative şi de distribuire.

Dacă ANRE va aproba tarifele propuse de furnizorul de apă din Capitală, consumatorii casnici vor achita 11 lei și 75 de bani pentru un metru cub de apă și servicii de canalizare, iar agenții economici – 25 de lei și 52 de bani.  În cazul aprobării tarifelor diferenţiate conform prezentei propuneri, factura pentru o gospodărie medie statistică se va majora de la 67,64 lei/lună în prezent, până la 86,48 lei/lună, deci cu doar 18,80 lei/lună sau 225,60 lei/an, iar gradul de suportabilitate va constitui 1,4% din veniturile medii lunare ale unei gospodării, prognozate pentru anul 2017, în baza datelor statistice pentru anul 2016.

Totodată, ajustarea tarifelor este și o condiție impusă de BERD și BEI cu care S.A. “Apă-Canal Chişinău” are încheiat un contract în valoare de 62 de milioane de euro. Din acești bani urmează să fie reabilitați 200 de kilometri de rețele de apeduct, 7 km de reţele de canalizare, peste 3000 de branșamente ale blocurilor de locuit și circa 15 kilometri de colectoare de canalizare.

Mai jos ataşăm prezentarea privind progresul “Programului de dezvoltare a Serviciilor alimentare cu apă în municipiul Chişinău”.

Programul de Dezvoltare a Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă