de la fondare
Evenimente

Funcții vacantă de controlor la S.A. „ Apă-Canal Chișinău”

Administrația furnizorului de apă anunță concurs pentru ocuparea funcției de controlor. Candidatul trebuie să întrunească următoarele cerințe. În funcţie de controlor se numeşte o persoană cu studii medii, sau secundare profesionale și care trebuie să cunoască prevederile regulamentelor, dispozițiilor, ordinelor, hotărârilor, actelor legislative și normative în domeniul prestării serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare în vigoare;regulile de conduită etică și de comunicare; dar și să posede limba oficială a Republicii Moldova, la nivelul necesar pentru îndeplinirea obligaţiunilor de funcţie.  În obligațiunile sale funcționale se vor regăsi: citirea indicaţiilor contoarelor de apă, conform fişelor de lucru înaintate şi rutelor de vizitare a consumatorilor aprobate; înscrierea în fişa de evidenţă a contorului, clar, fără ştersături şi îndreptări; verificarea  stării tehnice a apometrului, la citirea indicaţiilor de pe contoarele de apă;.

Totodată, controlorul trebuie să depisteze cauza şi să facă înscrierile necesare în cartela de evidenţă a contorului, în cazul majorării, sau micşorării evidente a consumului de apă de către Consumator, dar și să inspecteze reţelele de alimentare cu apă şi de canalizare ale consumatorilor, întocmind acte de inspectare şi cercetare a stării evidenţei, acte de neîndeplinire a prescripţiilor, sau prescripţii în baza încălcărilor confirmate cu indicarea termenelor concrete de înlăturare a încălcărilor în conformitate cu  prevederile contractului şi  actelor normative în vigoare.

Candidaţii vor expedia curriculum vitae (CV) pe posta electronică a întreprinderii acc@acc.md sau vor depune curriculum vitae (CV) şi copii ale: actului de identitate, actelor de studii (diplomă/certificat de absolvire), la sediul întreprinderii, situat în str. Albişoara, 38, mun.Chişinău, biroul 308 (resurse umane) de luni pînă vineri între orele 13:00 pînă la 16:00. Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la telefonul 022-256-834; 022-256-842 zilnic, între orele 08.00-16.00.