de la fondare
Evenimente

Funcție vacantă de Pietrar la S.A. „ Apă-Canal Chișinău”

Administrația furnizorului de apă anunță concurs pentru ocuparea funcției Pietrar, categoria 3- 5În această funcție poate fi numită o persoană cu studii profesional tehnic secundare sau cursuri specializate de profil, care a susţinut  examinarea  medicală. Candidatul trebuie să întrunească următoarele cerinţe calificative:

I. CERINŢE CALIFICATIVE:

1.1.  Pietrarul, categoria 3 – 5, este obligat  să cunoască:

–  Procesele tehnologice privind efectuarea lucrărilor de zidărie;

  • Sortimentul, tipul, nomenclatorul materialelor folosite la zidărie, materialelor pentru hidroizolare folosite la izolarea pereților și fundamentelor;
  • Metode de zidire a pereților simpli, metodele de așezare a mortarului și cărămizii în zidire;
  • Principalele tipuri de materiale de construcții folosite la zidirea pereților la clădiri;
  • Procedurile de demolare ale zidăriei, executarea golurilor;
  • Limba oficială a Republicii Moldova la nivelul de competență a funcției.

II. OBLIGAŢIUNI  FUNCŢIONALE:

2.1. Să execute lucrările de zidărie a pereților de complexitate medie din cărămidă și blocuri mici, zidirea pereților simpli cu placarea concomitentă;

2.2. Să monteze elemente prefabricate din beton armat;

2.3. Să monteze uși și ferestre la balcoane;

2.4. Să monteze cămine de vizitare din zidărie;

2.5. Să repare zidăria din cărămidă;

2.6. Să demoleze zidării pentru crearea de goluri.

Candidaţii vor expedia curriculum vitae (CV) pe posta electronică a întreprinderii acc@acc.md sau vor depune curriculum vitae (CV) şi copii ale: actului de identitate, actelor de studii (diplomă/certificat de absolvire), la sediul întreprinderii, situat în str.Albişoara, 38, mun.Chişinău, biroul 310 (resurse umane) de luni pînă vineri între orele 13:00 pînă la 16:00. Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la telefonul 022-256-834; 022-256-842 zilnic, între orele 08.00-16.00.