de la fondare
Evenimente

Funcție vacantă de Lăcătuşul la reţele, (apeduct/canalizare) la S.A. „ Apă-Canal Chișinău”

Administrația furnizorului de apă anunță concurs pentru ocuparea funcției lăcătuşul la reţele, (apeduct/canalizare).  În această funcție poate fi numită o persoană cu studii profesionale, tehnic secundare sau cursuri de meserie, și care a trecut comisia medicală şi este apt de lucru. Candidatul trebuie să întrunească următoarele cerinţe calificative:

  1. CERINŢELE CALIFICATIVE

2.1. Lăcătuşul la reţele, este obligat să cunoască:

– Lucrările de lăcătuşerie. Construcţia şi principiul de lucru al vanelor, hidranţilor, coloanelor de distribuire a apei, conductelor, preselor hidraulice şi manometrelor;

– Limba oficială a Republicii Moldova la nivelul de competenţă a funcţiei;

– Prevederile regulamentelor, instrucţiunilor şi actelor normative de activitate.

  1. OBLIGAŢIUNI FUNCŢIONALE:

– Să efectueze lucrări de reparaţie a reţelelor de alimentare cu apă/canalizare, etanşare, turnarea plumbului şi a altor înlocuitori, a ţevilor cu diametre de la 300 și  sub 900 mm;

– Să instaleze şi să schimbe armatura la reţelele în funcţionare;

– Să determine caracterul defectelor la reţelele magistrale;

– Să  efectueze lucrări de spălarea țevilor.;

– Să efectueze curăţirea reţelelor de apă şi colectoarelor la adâncime.

Candidaţii vor expedia curriculum vitae (CV) pe posta electronică a întreprinderii acc@acc.md sau vor depune curriculum vitae (CV) şi copii ale: actului de identitate, actelor de studii (diplomă/certificat de absolvire), la sediul întreprinderii, situat în str.Albişoara, 38, mun.Chişinău, biroul 310 (resurse umane) de luni pînă vineri între orele 13:00 pînă la 16:00. Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la telefonul 022-256-834; 022-256-842 zilnic, între orele 08.00-16.00.