de la fondare
Evenimente

Funcție vacantă de Invelitor la S.A. „ Apă-Canal Chișinău”

Administrația furnizorului de apă anunță concurs pentru ocuparea funcției invelitor, categoria 4. În funcţie de invelitor, categoria 4 poate fi numită o persoană cu studii profesionale, tehnic secundare sau cursuri specializate de profil și care a susţinut examenul medical.  Candidatul trebuie să întrunească următoarele cerinţe calificative:

INVELITOR, categoria 4

I. CERINŢE CALIFICATIVE:

1.1. Învelitorul, categoria 4, este obligat  să cunoască:

– Procesele tehnologice privind efectuarea lucrărilor de reparație sau construcția învelișurilor;

– Sortimentul, tipul, nomenclatorul materialelor pentru învelitori;

– Proprietățile diferitor materiale folosite pentru învelitori;

– Modalitățile de grunduire a suprafețelor, de lipsire a etanșelor, rosturilor;

– Regulile de lucru cu aparataj electric;

– Metodele de însemnare a acoperișurilor, de uscare;

– Limba oficială a Republicii Moldova la nivelul de competență a funcției.

II. OBLIGAŢIUNI  FUNCŢIONALE

2.1. Să execute lucrări de repararea și construcția învelitorelor, acoperișuri, tavane;

2.2. Să monteze acoperișuri cu trei sau patru pante, acoperiș mansardat, acoperiș sub formă de cort, acoperiș sub formă de T și Г cu membrane bituminoase;

2.3. Să monteze acoperișuri cu trei sau patru pante, acoperiș mansardat, acoperiș sub formă de cort, acoperiș sub formă de T și Г cu plăci plane de ardezie, țiglă;

2.4. Să monteze la streșeni glafuri și copertine din tablă zincată;

2.5. Să monteze jgheaburi, burlane;

2.6. Să execute coame, lucarne din plăci mici.

Candidaţii vor expedia curriculum vitae (CV) pe posta electronică a întreprinderii acc@acc.md sau vor depune curriculum vitae (CV) şi copii ale: actului de identitate, actelor de studii (diplomă/certificat de absolvire), la sediul întreprinderii, situat în str.Albişoara, 38, mun.Chişinău, biroul 310 (resurse umane) de luni pînă vineri între orele 13:00 pînă la 16:00. Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la telefonul 022-256-834; 022-256-842 zilnic, între orele 08.00-16.00.