de la fondare
Evenimente

Funcție vacantă de electrogazosudor la S.A. „ Apă-Canal Chișinău”

Administrația furnizorului de apă anunță concurs pentru ocuparea funcției electrogazosudor. În această funcție poate fi numită o persoană cu studii secundare profesionale secundare, sau are cursuri de instruire în doemniul dat. Candidatul trebuie să întrunească următoarele cerinţe calificative:

I. CERINŢELE CALIFICATIVE

1.1. În funcţie de electrogazosudor, poate fi numită o persoană cu studii profesionale tehnic secundare  sau cursuri de instruire în domeniul respectiv și a susţinut examenul medical.

1.2. Să dețină documente specializate pentru efectuarea lucrărilor de sudură electrică și cu gaze și respectiv tăierea metalelor cu gaze naturale.

1.3. Electrogazosudorul este obligat să cunoască:

– Construcţia aparatelor de sudare electrică şi cu gaz, automatelor şi semiautomatelor;

– Regulile de exploatare și reparare a utilajului de sudură;

– Legile fundamentale ale electrotehnicii în limitele sarcinii de lucru;

– Limba oficială a Republicii Moldova la nivelul de competenţă a funcţiei.

II. OBLIGAŢIUNI FUNCŢIONALE:

2.1. Să sudeze manual cu arc electric şi cu gaze  detaliile de diferite complicaţii;

2.2. Să efectueze lucrări de sudură la construcţii şi conducte din metale, fontă, metale neferoase şi conducte din metale carbonate în toate poziţiile din spaţiu a rosturilor;

2.3. Să efectueze diferite procedee de sudură, conform caracteristicilor constructive și funcționale ale elementelor sudate;

2.4. Să sudeze automat şi mecanic noduri, construcţii la apeducte din diferite metale, fontă, metale neferoase şi aliaj;

2.5. Să efectueze şlefuirea complicată manuală aeriană cu arc electric a detaliilor din aliaj, fontă, metale neferoase în diferite poziţii.

Candidaţii vor expedia curriculum vitae (CV) pe posta electronică a întreprinderii acc@acc.md sau vor depune curriculum vitae (CV) şi copii ale: actului de identitate, actelor de studii (diplomă/certificat de absolvire), la sediul întreprinderii, situat în str.Albişoara, 38, mun.Chişinău, biroul 310 (resurse umane) de luni pînă vineri între orele 13:00 pînă la 16:00. Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la telefonul 022-256-834; 022-256-842 zilnic, între orele 08.00-16.00.