de la fondare
Evenimente

Salariu atractiv si conditii echitabile de munca! Funcție vacantă de Electromontor la repararea utilajului electric la S.A. „ Apă-Canal Chișinău”

Administrația furnizorului de apă anunță concurs pentru ocuparea funcției de electromontor la repararea utilajului electric. Candidatul trebuie să întrunească următoarele cerințe:

I.  CERINŢE CALIFICATIVE:

1.1. În funcţie de electromontor la repararea utilajului electric, poate fi desemnată o persoană cu studii profesionale secundare  de profil, care a susţinut examenul medical.

1.2. Electromontorul la repararea utilajului electric, este obligat să cunoască:  
– bazele electrotehnicii; – aparatele de măsură şi protecţie, construcţia maşinilor electrice de diferite tipuri, de curent permanent şi alternative;

– aparatele de comutare,   metode raţionale de verificare, reparaţie, asamblare, montare şi deservire a aparatelor şi utilajelor electrice, modalităţile de protecţie a lor împotriva suprasarcinii;

– nomenclatura, proprietățile, interschimbabilitatea materialelor conductoare şi electro-izolatoare folosite la lucrări de reparaţie a utilajului electric;

– metodele de efectuare a lucrărilor de testare-reglare şi predarea utilajului electric cu aparataj de pornire-reglare după reparaţie;

– setările electrice de bază a utilajului deservit, metodele de verificare şi măsurare a lor;

– construcţia, destinaţia şi condiţiile de folosire a instrumentelor de măsură –control complexe;

– construcţia dispozitivelor de demarare  universale şi speciale;

– normele de protecţie a muncii la executarea lucrărilor în instalaţiile electrice în volumul pentru grupa de autorizare nu mai joasă de a IV.
– limba oficială a Republicii Moldova la nivelul competenţei profesionale.

II.    OBLIGAȚIUNI FUNCȚIONALE

2.1. Să efectueze lucrări de asamblare şi dezasamblare a  liniilor aeriene şi de cablu  0,4-10 kV;

2.2. Să testeze electromotoare, generatoare, redresoare, transformatoare şi alt utilaj electric și să poată folosi aparatele necesare pentru măsurări; 

2.3. Să efectueze lucrări în instalaţiile electrice de iluminat exterior, stradal sau de incintă;  

2.4. Să demonteze şi să schimbe rulmenţii la maşini electrice sub 500 kW;

2.5. Să desfacă cablul electric de pe tambur, să monteze cablu, să monteze panourile de racordare, să monteze mufe de unire, mufe terminale la linii de cablu sub 10 kV;

2.6. Să aprecieze şi să lichideze operativ deteriorările a utilajului electric  cu scheme de complexitate mijlocie;

2.7. Să dezasambleze şi să asambleze, să repare capital echipamente şi utilaje electrice de diferite mărimi( gabarite) sub controlul altui electromontor de calificare mai înaltă;

2.8. Să efectueze lucrări de comutare în reţelele de distribuţie cu efectuarea reviziei transformatoarelor de putere, întrerupătoarelor cu pârghie, întrerupătoarelor cu ulei cu demontarea elementelor constructive;

2.9.  Să verifice, să monteze şi să repare schemele iluminatoarelor luminiscente;

2.10. Să deservească aparatajului, dispozitivelor de distribuire la reţelele de tensiune mai înaltă de 1000 V, motoarelor electrice cu puterea mai mare de 100 kW şi instalarea condensatoarelor cu reglaj automat a cos φ.

Candidaţii vor expedia curriculum vitae (CV) pe posta electronică a întreprinderii acc@acc.md sau vor depune curriculum vitae (CV) şi copii ale: actului de identitate, actelor de studii (diplomă/certificat de absolvire), la sediul întreprinderii, situat în str.Albişoara, 38, mun.Chişinău, biroul 310 (resurse umane) de luni pînă vineri între orele 13:00 pînă la 16:00. Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la telefonul 022-256-834; 022-256-842 zilnic, între orele 08.00-16.00.