de la fondare
Evenimente

Funcție vacantă de Șofer la S.A. „ Apă-Canal Chișinău”

Administrația furnizorului de apă anunță concurs pentru ocuparea funcției ȘoferÎn această funcție poate fi numită o persoană cu studii medii, permis de conducere, certificat de absolvire a școlii de șoferi și vechime în muncă în calitate de șofer nu mai puțin de 2 ani. Candidatul trebuie să întrunească următoarele cerinţe calificative:

I. CERINŢE CALIFICATIVE:

1.1. Șoferul este obligat  să cunoască:

  • Regulamentul intern al întreprinderii;
  • Deciziile, dispozițiile și ordinele directorului general al întreprinderii;
  • Normele de exploatare și deservire transportului auto și a mecanismelor;

II. OBLIGAŢIUNI  FUNCŢIONALE

2.1. Să respecte legislația în vigoare, să execute ordinele emise pe întreprindere;

2.2. Să execute ordinele și dispozițiile șefului coloanei auto;

2.3. Să îndeplinească lucrări de deservire tehnică și reparație, care corespund lăcătușului la reparația automobilelor;

2.4. Să efectueze inscripțiile în foaia de parcurs conform formularelor tipice elaborate;

2.5. Să respecte normele de parcurs zilnic și normele de consum al carburanților și lubrifianților;

2.6. Să respecte normele de exploatare a bateriilor de acumulatoare și a anvelopelor.

Candidaţii vor expedia curriculum vitae (CV) pe posta electronică a întreprinderii acc@acc.md sau vor depune curriculum vitae (CV) şi copii ale: actului de identitate, actelor de studii (diplomă/certificat de absolvire), la sediul întreprinderii, situat în str.Albişoara, 38, mun.Chişinău, biroul 310 (resurse umane) de luni pînă vineri între orele 13:00 pînă la 16:00.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la telefonul 022-256-834; 022-256-842 zilnic, între orele 08.00-16.00.