130 ani de la fondare
Evenimente

S.A. „Apă-Canal Chişinău” angajează: Lăcătuşul la reţele, categoria 4 (apeduct/canalizare)

  1. Cerinţe de bază:

– Lăcătuş la reţele, categoria 2 – 5, trebuie să posede: studii  profesionale tehnic secundare sau cursuri de meserie, care au trecut comisia medicală şi este apt de lucru.

  1. Responsabilităţi:
  • Să efectueze lucrări de reparaţie a reţelelor de alimentare cu apă/canalizare, etanşare, turnarea plumbului şi a altor înlocuitori, a ţevilor cu diametre de la 300 și sub 900 mm;
  • Să instaleze şi să schimbe armatura la reţelele în funcţionare;
  • Să determine caracterul defectelor la reţelele magistrale;
  • Să efectueze lucrări de spălarea țevilor.;
  • Să efectueze curăţirea reţelelor de apă şi colectoarelor la adâncime.

 

Candidaţii vor expedia curriculum vitae (CV) pe posta electronică a întreprinderii acc@acc.md sau vor depune curriculum vitae (CV) şi copii ale: actului de identitate, actelor de studii (diplomă/certificat de absolvire), carnetului de muncă, la sediul întreprinderii, situat în str.Albişoara38, mun.Chişinău, biroul 410 (resurse umane) de luni pînă vineri între orele 13:00 pînă la 16:00. Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la telefonul 022-256-834; 022-256-842 zilnic, între orele 08.00-16.00.