de la fondare
Evenimente

Funcție vacantă de inginer-electrician la S.A. „ Apă-Canal Chișinău„

Administrația furnizorului de apă anunță concurs pentru ocuparea funcției de inginer-electrician. Candidatul trebuie să întrunească următoarele cerințe:

I. Cerințe calificative:

1.1. În funcție de inginer-electrician se numește o persoana cu studii superioare/medii speciale.

1.2. Inginerul-electrician trebuie să cunoască:

– Legea Republicii Moldova cu privire la energetică;

– Regulile tehnicii de Securitate în instalațiile electrice în volumul grupei de autorizare V;

– Limba ofocială la nivelul competenței funcției;

– Regulile de construire a utilajului electric;

– Deciziile, indicațiile, ordinele organelor ierarhic superioare;

– Modalitatea transferării și recepționării a utilajului după reparație.

II. Obligațiuni funcționale:

– Să asigure întreținerea utilajului electro-tehnologic și electromecanic a rețelelor de distribuire a energiei electrice; 

– Să dirijeze lucrările planificate a serviciilor energetice la centralele termice, elaborează graficele de reparare a utilajului energetic și liniilor de cablu cu tensiune joasă și înaltă, elaborează planurile de producere și consum a energiei electrice pe SCT, regimului de consum a normelor specifice;

– Să asigure păstrarea instalațiilor energetice și utilajului conform regulilor de exploatare și conservare;

– Să implementeze procedee de muncă fără accidente, să respecte regulile tehnicii securității la executarea lucrărilor;

– Să își însușească și să respecte instrucțiunile de Securitate  și sănătate în muncă specific activității prestate;

– Să evalueze riscurile profesionale, în special la alegerea echipamentlor de lucru, a substanțelor sau a preparatelor chimice utilizate, precum și amenajarea locurilor de muncă.

Candidaţii vor expedia curriculum vitae (CV) pe posta electronică a întreprinderii acc@acc.md sau vor depune curriculum vitae (CV) şi copii ale: actului de identitate, actelor de studii (diplomă/certificat de absolvire), carnetului de muncă, la sediul întreprinderii, situat în str.Albişoara, 38, mun.Chişinău, biroul 308 (resurse umane) de luni pînă vineri între orele 13:00 pînă la 16:00. Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la telefonul 022-256-834; 022-256-842 zilnic, între orele 08.00-16.00.