de la fondare
Evenimente

Funcții vacantă de electromontor la repararea aparaturii de protecție prin relee și automaticii la S.A. „ Apă-Canal Chișinău„

Administrația furnizorului de apă anunță concurs pentru ocuparea funcției de electromontor la repararea aparaturii de protecție prin relee și automaticii. Candidatul trebuie să întrunească următoarele cerințe:

I. CERINŢE CALIFICATIVE:

1.1. În funcţie de electromontor la repararea aparaturii de protecție prin relee și automaticii, poate fi desemnată o persoană cu studii profesional tehnic secundare  de profil, care a susţinut examenul medical și deține vechime în muncă în domeniu nu mai puțin de 3 ani.

1.2. Electromontor la repararea aparaturii de protecție prin relee și automaticii, este obligat să cunoască:

– bazele electrotehnicii, mecanicii, fizicii și radiotehnicii;

– metodele de reglare a aparatajului de protecție prin relee și automaticii;

– metodele de protecție a aparatajului electric contra supratensiunii;

– Schemele electrice ale aparatajului de protecție prin relee și automaticii;

– Limba oficială la nivel de competență a funcției;

– Instalarea, conectarea și deservirea aparatelor de măsură electrică în instalațiile electrice ala entreprinderii.

II. OBLIGAȚIUNI FUNCȚIONALE

– Să îndeplinească lucrările de reparație capitală și curentă a utilajului electric complicat, să asigure deservirea tehnică și funcționarea neîntreruptă a echipamentului încredințat,

– Să execute controlul tehnic al dispozitivelor aparatajului de protecție prin relee și automaticii.

– Să efectueze deservirea instalațiilor și aparatajului de protecție prin relee și automaticăși a schemelor de conectare;

– Întocmirea listelor de defecte a aparatajului, instalațiilor de protecție pron relee și automaticii;

– Verificarea, reparația și reglarea instalațiilor, de control a protecției prin relee;

– Înlăturarea defecțiunilor în schemele electrice a aparatajului de protecție prin relee și automaticii.

Candidaţii vor expedia curriculum vitae (CV) pe posta electronică a întreprinderii acc@acc.md sau vor depune curriculum vitae (CV) şi copii ale: actului de identitate, actelor de studii (diplomă/certificat de absolvire), carnetului de muncă, la sediul întreprinderii, situat în str.Albişoara, 38, mun.Chişinău, biroul 308 (resurse umane) de luni pînă vineri între orele 13:00 pînă la 16:00. Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la telefonul 022-256-834; 022-256-842 zilnic, între orele 08.00-16.00.