130 ani de la fondare
Evenimente

Funcții vacantă de electromontor la încercare și măsurare la S.A. „ Apă-Canal Chișinău„

Administrația furnizorului de apă anunță concurs pentru ocuparea funcției de electromontor la încercare și măsurare. Candidatul trebuie să întrunească următoarele cerințe:

I. Cerințe calificative:

1.1. În funcția de electromontor la încercare și măsurare poate fi numită o persoană cu studii secundare profesionale sau cursuri specializate de profil, care a urmat un examen medical și deține vechime în muncă în domeniu nu mai puțin de 3 ani;

1.2. Electromontor la încercare și măsurare trebuie să cunoască:

– Bazele electrotehnicii;

– Modalitatea măsurării rezistenței electrice a izolației utilajului, aparatelor și liniilor electrice;

– Modalitatea măsurării rezistivității solului;

– Modalitatea efectuării încercărilor mijloacelor de protecție;

– Modalitatea încercării utilajului și cablurilor cu tensiune redresată mărită.

II. Obligațiuni funcționale:

– Să îndeplinească lucrările de încercare și măsurare la reparația capitală a utilajului electric;

– Să asigure deservirea tehnică și funcționarea neîntreruptă a echipamentului încredințat;

– Să execute lucrările complexe și necesare pentru încercare și măsurare a instalațiilor electrice ale întreprinderii;

– Să efectueze încercările mijloacelor de protecție;

– Să înlăture defecțiunile în schemele electrice în cadrul Laboratorului electrotehnic mobil;

– Să se prezinte la serviciu în deplină capacitate de muncă pe durata programului, astfel încît să nu expună la pericol atît persoana proprie, cît și ceilalți salariați;

– Să prezinte informații la solicitarea organelor de cercetare a accidentelor în muncă.

Candidaţii vor expedia curriculum vitae (CV) pe posta electronică a întreprinderii acc@acc.md sau vor depune curriculum vitae (CV) şi copii ale: actului de identitate, actelor de studii (diplomă/certificat de absolvire), carnetului de muncă, la sediul întreprinderii, situat în str.Albişoara, 38, mun.Chişinău, biroul 308 (resurse umane) de luni pînă vineri între orele 13:00 pînă la 16:00. Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la telefonul 022-256-834; 022-256-842 zilnic, între orele 08.00-16.00.