de la fondare
Evenimente

Funcție vacantă de electromontor la întreținerea utilajului electric la S.A. „ Apă-Canal Chișinău„

Administrația furnizorului de apă anunță concurs pentru ocuparea funcției de electromontor la întreținerea utilajului electric. Candidatul trebuie să întrunească următoarele cerințe:

I. CERINŢE CALIFICATIVE:

1.1. În funcţie de electromontor la întreținerea utilajului electric, poate fi desemnată o persoană cu studii secundare profesionale  de profil, care a susţinut examenul medical.

1.2. Electromontorul la întreținerea utilajului electric, este obligat să cunoască:
– bazele electrotehnicii;

– principiul de funcționare și structura motoarelor electrice, generatoarelor, transformatoarelor, utilajului de sudare electrică, aparatelor de comandă, demaroarelor, instalațiilor de iluminare, întreruptoarelor cu ulei și cu vid, dispozitivelor de protecție;

– metode de efectuarea lucrărilor de verificare, control, reparații și înlăturarea defectelor de medie complexitate la utilajul electric;

II. OBLIGAȚIUNI FUNCȚIONALE

 – Să asigure regimul stabilit de funcționare a instalațiilor și utilajului electric, aparatelor de comunicație, evidență, aparatelor de protecție a altor aparate electrice pînă și supra 1000 V;

– Să efectueze reparații și să înlăture defecțiunile complicate la utilajul electric pînă la 1000 V;

– Să înregistreze indicațiile contoarelor electrice;

– Să urmărească permanent respectarea parametrilor de calitate impuși prin procedurile specifice sau prin instrucțiunile de lucru și tehnologice;

– Să utilizeze corect mașinile, aparatura, uneltele, echipamentele de transport și alte mijloace de producție.

Candidaţii vor expedia curriculum vitae (CV) pe posta electronică a întreprinderii acc@acc.md sau vor depune curriculum vitae (CV) şi copii ale: actului de identitate, actelor de studii (diplomă/certificat de absolvire), carnetului de muncă, la sediul întreprinderii, situat în str.Albişoara, 38, mun.Chişinău, biroul 308 (resurse umane) de luni pînă vineri între orele 13:00 pînă la 16:00. Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la telefonul 022-256-834; 022-256-842 zilnic, între orele 08.00-16.00.