de la fondare
Evenimente

Funcție vacantă de Laborant la analiza chimică la S.A. „ Apă-Canal Chișinău ”

Administrația furnizorului de apă anunță concurs pentru ocuparea funcției de laborant la analiza chimică. Candidatul trebuie să întrunească următoarele cerințe:

 

Laborant la analiza chimică

    I. CERINŢE CALIFICATIVE:

 

  1. Laborant la analiza chimică, categoria 3, trebuie să posede studii medii, cursuri de laborant şi vârsta nu mai mică de 18 ani.

 

  1. Laborant la analiza chimică, categoria 3, este obligat să cunoască: standardele şi metodele stabilite la efectuarea analizelor chimice, utilajul laboratorului şi regulile de exploatare, materialele şi reactivele utilizate, legislaţia „Securităţii şi sănătăţii în muncă”, „Privind apărarea împotriva incendiilor”, „Cu privire la protecţia civilă”.II. OBLIGAȚIUNI FUNCȚIONALE

 

  1. Să exercite, după necesitate, prelevarea probelor de apă brută de la toate etapele procesului tehnologic de tratare, a apei potabile din rezervoarele de înmagazinare a apei la ieşire de la Staţia de Tratare (STA) şi rezervoarele de apă potabilă orăşăneşti şi municipale, din reţelele de distribuţie orăşăneşti şi municipale, din fântânile de mină şi sondele arteziene aflate în gestiunea întreprinderii, apă de suprafaţă, apă uzată, conform graficelor de prelevare a probelor aprobate, de la apeducte noi şi alte probe conform cererilor şi contractelor.

 

  1. Să efectueze la timp şi calitativ analize chimice de complexitate medie conform metodelor aprobate şi validate asigurând veridicitatea, exactitatea și obiectivitatea rezultatelor.

 

  1. Să menţină utilajul, mijloacele de măsurare, inventarul de laborator, locul său de muncă, din punct de vedere al mediului, într-o stare corespunzătoare cerinţelor de securitate şi mediu.