de la fondare
Evenimente

Rețele noi de canalizare pe 36 străzi din suburbiile Chișinăului! Racordează-te la sistemul public de canalizare!

Pe parcursul anului 2023, pe diverse străzi din suburbiile din mun. Chișinău s-au construit rețele de canalizare, care sunt date în gestiunea S.A. ,,Apă-Canal Chișinău”. Astfel în or. Sîngera s-a construit rețea de canalizare pe următoarele străzi: Aerogării, Bogdan Vodă, Dumitru Cantemir, Andrieș, Miron Costin, Decebal, Horelor, Mihail Lomonosov, Lupu, str.-la 2, Lupu, Liviu Deleanu, Constantin Negruzzi, Alexandru Marinescu, Zimbrului, Tighina, Serghei Lazo, Hîncești și Ștefan cel Mare. 

În or. Ghidighici s-a construit rețea de canalizare pe următoarele străzi: Ștefan cel Mare, Boris Glavan, Dumitru Cantemir, 9 mai, Victoriei, Fundul Văii, Sărăturii, Frunze, Ponoare, P. Bulgaru, Viilor.

În or. Ialoveni s-a construit rețea de canalizare pe următoarele străzi: V. Crasescu, Cetatea Albă, Hotinului, str.-la Hotinului, Chilia, V. Zarzar.

În Bubuieci s-a construit rețea de canalizare pe strada Pietrarilor.

Astfel, Operatorul va sigura buna funcționare și întreținerea rețelelor de canalizare, dar cel mai important consumatorii vor avea servicii de canalizare la un preț inferior celui de vidanjare a foselor septice din gospodării. În acest context, specialiștii Furnizorului de apă îndeamnă consumatorii din suburbii să vină să depună cerere, cu pachetul de acte necesare pentru conectarea la serviciul public de canalizare. De menționat că până în prezent, 650 consumatori s-au conectat la rețeaua de canalizare: 200 în or. Sîngera, 50- Ghidighici, 250-Ialoveni și 150-Bubuiueci. 

De ce este important să Vă racordăți la sistemul public de canalizare, acolo unde acesta există?

- mediul înconjurător este protejat prin eliminarea sistemelor individuale necontrolabile și potenţial poluatoare a solului și aerului;

- preţul canalizării este inferior celui de vidanjare a bazinelor de stocare a apelor uzate;

- centralizarea apelor uzate şi curăţarea acestora prin intermediul staţiilor de epurare duce la un randament energetic mult mai bun decât întreţinerea şi curăţarea bazinelor de stocare a apelor uzate;

- dezvoltarea sistemului de canalizare duce, prin confortul oferit utilizatorilor, la o dezvoltare accelerată a comunităţilor, acestea devenind mai atractive atât pentru investitori cât şi pentru potenţialii noi rezidenţi.

Reamintim că, pe site-ul www.acc.md găsiți informația detaliată cu privire la condițiile de branșare la sistemul public de canalizare. Mai mult, alte detalii la acest subiect puteți solicita expediind o scrisoare la emailul întreprinderii acc@acc.md.